Kasstroom+tegengesteld+tussen+vleesvarkens%2D+en+zeugenbedrijf
Nieuws
© Pixabay

Kasstroom tegengesteld tussen vleesvarkens- en zeugenbedrijf

De liquiditeitsontwikkeling in de varkenshouderij in het derde kwartaal van 2018 verloopt tegengesteld tussen zeugenbedrijven en vleesvarkensbedrijven. Dat meldt ABN Amro in de liquiditeitsmonitor varkenshouderij.

Gemiddeld daalde de rekening-courant-positie van varkensbedrijven in het derde kwartaal van 2018 met 7500 euro ten opzichte van einde tweede kwartaal naar bijna 11.500 euro, eind september. November vorig jaar piekte de kasstroom nog tot een niveau van gemiddeld bijna 50.000 euro.

De gestegen kosten van voer en mestafzet en de gedaalde opbrengsten voor vleesvarkens en biggen zijn de belangrijkste oorzaken. De voerprijzen waren in het derde kwartaal van 2018 bijna zeven procent hoger dan gemiddelde van 2017 en vier procent hoger dan in de eerste helft van 2018. ABN Amro verwacht aanhoudend licht stijgende voerprijzen.

Zeugenhouderijen

Vooral zeugenbedrijven zagen hun rekening-courantpositie dalen als gevolg van de lage biggenprijzen. Ze komen 10 tot 20 euro per big tekort. Vleesvarkenshouders worden door de lage prijs van de biggen gecompenseerd voor lage prijs van varkensvlees. Dit derde kwartaal is er daarom sprake van een tegengestelde liquiditeitsontwikkeling op zeugen- en vleesvarkensbedrijven.

De verschillen tussen bedrijven zijn groot door de aard en omvang van bedrijven maar ook door de invloed van concepten, vastlegging van voerprijzen, wijze van mestafzet, gezondheidsstatus, technische resultaten en financieringslasten.

Varkenshouderijen

Varkenshouderijen hebben het afgelopen kwartaal meer geïnvesteerd. Gevolg is dat bedrijven in het afgelopen kwartaal iets minder konden aflossen en meer leningen hebben opgenomen dan het kwartaal ervoor. En er is geld van de spaarrekening naar de rekening courant overgeboekt.

ABN Amro verwacht dat opbrengstprijzen voor vleesvarkens en biggen laag blijven in het vierde kwartaal van 2018. De biggenprijzen hebben de bodem wel bereikt. Biggen worden al wat gemakkelijker geplaatst en de warme zomer zorgt voor een daling van het aanbod biggen in de komende periode. De lage biggenprijzen leiden naar verwachting tot krimp van het aantal zeugenbedrijven in Duitsland en Nederland alvorens echt herstel zal optreden, aldus ABN Amro.

Weer

 • Woensdag
  25° / 17°
  10 %
 • Donderdag
  23° / 13°
  10 %
 • Vrijdag
  23° / 12°
  10 %
Meer weer