Kamer+wil+betere+stikstofmetingen
Nieuws
© Dirk Hol

Kamer wil betere stikstofmetingen

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er meer meetpunten komen voor de stikstofdepositie. Daarnaast moet het RIVM-model dat daarbij wordt gebruikt nogmaals wetenschappelijk worden getoetst.

De moties die dinsdag door de Tweede Kamer werden aangenomen zijn ingediend door CDA en VVD. Meer meetpunten en een nieuwe controle van de rekenmethode in het RIVM model moet volgens de partijen meer zekerheid bieden en de ontstane onrust onder boeren over de meetmethodiek wegnemen. De minister wordt door de Kamer opgeroepen om met universiteiten en kennisinstituten en buurland te kijken op welke punten de monitoring van de meetmethodiek verbeterd kan worden.

'De huidige metingen en depositie en de berekening van emissies en depositie kennen enorme onzekerheden. Met mijn motie zorg ik ervoor dat we meer gaan meten en dat het model ook een grondige check krijgt. Ik ben ervan overtuigd dat dit beter moet kunnen', zegt CDA-Kamerlid Jaco Geurts in een reactie.

Drempelwaarde

De Kamer vraagt landbouwminister Carola Schouten ook om onderzoek te doen naar de invoering van een drempelwaarde. In Duitsland en Vlaanderen wordt ook gewerkt met een drempelwaarde voor emissies die op een bepaalde afstand van invloed zijn op stikstofgevoelige natuur.

De bewindsvrouw vraagt eerst advies aan de Raad van State over het invoeren van een drempelwaarde en aan welke (juridische) randvoorwaarden dit moet voldoen. 'Hierbij wordt ook bezien of ruimere grenswaarden, zoals deze in Duitsland gelden, in de Nederlandse context toegepast kunnen worden.' Voor het einde van dit jaar wil het kabinet meer duidelijkheid verschaffen over de mogelijkheid tot het invoeren van een grenswaarde.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  17° / 13°
  50 %
 • Donderdag
  18° / 14°
  60 %
 • Vrijdag
  18° / 14°
  50 %
Meer weer