Regio+wil+dat+Rijk+stopt+met+verzouten+Volkerak
Nieuws
© Rijkswaterstaat

Regio wil dat Rijk stopt met verzouten Volkerak

Tientallen landbouw- en natuurorganisaties, bedrijven en andere regionale belanghebbenden hebben grote zorgen over de plannen van het Rijk om het Volkerak-Zoommeer weer zout te maken, inclusief getijdenwerking. Zij vrezen teloorgang van natuurwaarden en schade voor de landbouw en verzoeken het Rijk ervan af te zien.

'De regio wil juist een zoet Volkerak-Zoommeer behouden vanwege de hoge natuurwaarden, de noodzaak voor de landbouw en de grote onzekerheden en onjuistheden in de planstudie die de overheid gebruikt bij het plan', schrijven de bezorgde organisaties en bedrijven in een brandbrief aan de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat.

'Na jaren van overlast met onder meer blauwalgen heeft de natuur in het Volkerak-Zoommeer zich afgelopen jaren spectaculair ontwikkeld. Die ontwikkeling is zo hard gegaan dat dit de planvorming voor het zout maken heeft ingehaald', stellen de briefschrijvers. Onder meer LTO Noord, KAVB, Vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal en tientallen akkerbouwers en andere ondernemers uit Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant ondertekenden de brief.

Zoetwatervoorziening

Zij verwachten ook grote problemen in zoetwatervoorziening voor boeren en tuinders. Veel agrariërs in de regio zijn afhankelijk van het zoete water uit het Volkerak-Zoommeer. In de afgelopen twee droge jaren merkten zij in de praktijk dat alternatieve zoetwatervoorziening onvoldoende is.

Volgens de critici, onder wie ecologen, heeft het Volkerak-Zoommeer zich qua natuur ontwikkeld tot een van de meest unieke en rijke zoetwatersystemen van Nederland met internationaal belangrijke aantallen vogels. Dat zou door verzouting teniet worden gedaan zonder perspectief op meerwaarde van de natuur.

Afzien

'Wij verzoeken het Rijk alsnog af te zien van het zout maken van het Volkerak-Zoommeer. Zet het beschikbare geld in voor andere, wel urgente problemen in dit watersysteem', besluit de brief. De regionale partijen zijn overtuigd dat maatregelen als het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), de terugdringing van nutriënten en zoutlekkage en het optimaal beschermen van huidige natuurwaarden voldoende zijn om dit gebied toekomstbestendig te maken voor natuur, recreatie en landbouw.

Het Volkerak-Zoommeer ligt tussen West-Brabant, Goeree-Overflakkee en Zeeland.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  22° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  18° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  16° / 8°
  50 %
Meer weer