Ingenieurs+onderbouwen+LTO%2Dplan
Nieuws
© Wikipedia

Ingenieurs onderbouwen LTO-plan

Zet een sluis in de Nieuwe Waterweg, dat is goed voor zowel de veiligheid als de zoetwatervoorziening van Nederland.

Hiermee onderschrijft een groep vooraanstaande ingenieurs onder leiding van ir. Frank Spaargaren het plan van LTO Nederland. Spaargaren beargumenteert zijn pleidooi op de website van De Ingenieur.

'De kosten voor een oostelijk gesitueerde sluizencomplex zijn minder hoog en de hinder voor de scheepvaart is beperkt. Je hebt tegelijkertijd veel minder dijkversterking nodig', aldus Spaargaren.

'Ons voorstel blijkt nu twee miljard goedkoper dan dat van de deltacommissaris. Dergelijke hoge investeringen wegen voor de politiek en voor de belastingbetaler zwaar.’

Onderzoek

Onlangs heeft LTO het kabinet gevraagd nader onderzoek te doen naar een sluis tussen de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg om verzilting tegen te gaan. Nu dringt bij extreme droogte via de Nieuwe Waterweg zout ver het riviersysteem binnen, waardoor de zoetwatervoorziening in problemen kan komen.

Spaargaren stelt dat Deltaprogramma 2015, dat minister Melanie Schultz-van Haegen onlangs presenteerde, wel voorziet in een aantal praktische maatregelen, maar dat die niet voldoende zijn.

Droogte

'Bij extreme droogte dringt via de Nieuwe Waterweg zout ver het riviersysteem binnen, waardoor de zoetwatervoorziening in problemen kan komen. Het Deltaprogramma voorziet in een aantal praktische maatregelen, waardoor we de ergste nood kunnen lenigen, maar of we het daarmee redden?', aldus de ingenieur.

'Het is niet voor niets dat de landbouworganisaties vragen om een stresstest van het zoetwatersysteem. Door afsluiting van de Nieuwe Waterweg creëren we een aanzienlijk robuustere situatie, die elke stresstest met glans zal doorstaan.’

Weer

 • Vrijdag
  17° / 7°
  20 %
 • Zaterdag
  16° / 13°
  60 %
 • Zondag
  14° / 10°
  70 %
Meer weer