POV%3A+veel+open+eindjes+in+stikstofbrief+Schouten
Nieuws
© Huisman Media

POV: veel open eindjes in stikstofbrief Schouten

Met het actieplan Vitalisering Varkenshouderij en de saneringsregeling (SRV) levert de varkenshouderij een forse bijdrage aan het verbeteren van de leefomgeving. In de stikstofbrief verwijst landbouwminister Carola Schouten daar wel naar, maar zij beloont dat niet, schrijft de POV in een reactie.

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) ziet in de plannen van de minister om de stikstofproblematiek op te lossen, weinig terug van haar standpunten. De gebiedsgerichte aanpak lijkt volgens de POV vooral gericht op alle veehouderijsectoren.

Daarnaast roept de brief van 4 oktober van de minister Schouten veel vragen op. De POV treedt daarom in overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het behouden van toekomstperspectief voor de varkenshouderij staat daarbij voorop.

Open eindjes

De brief van Schouten bevat veel open eindjes. De POV noemt onder andere interne saldering, waarbij het aantal dierplaatsen (stalplaatsen) leidend is. Concreet betekent dit, schrijft de POV in een reactie, dat er wel latente ruimte is voor veehouders die minder dieren dan stalplaatsen hebben.

De POV stelt verder dat het rekenmodel Aerius (voor de vergunningverlening) op zijn vroegst in januari 2020 gaat draaien voor (het grootste deel van) de varkenshouderij. De varkenshouderij blijft voorlopig dus op slot. Ook biedt de brief van Schouten op korte termijn geen oplossing voor de meldingen onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Standpunt POV

De POV onderneemt juridische stappen om de schade op de overheid te verhalen, als varkenshouders maatregelen krijgen opgelegd die achteraf gezien op ondeugdelijke gronden zijn genomen. Op dit moment is het stikstofbeleid deels gebaseerd op aannames waarin grote onzekerheden zitten.

Een van die aannames betreft de stikstofdepositie die veehouderijen op natuurgebieden zouden veroorzaken. De Universiteit van Amsterdam stelt een meetprogramma op om de stikstofdepositie op natuurgebieden daadwerkelijk te meten. De POV overweegt zich aan te sluiten bij dit onderzoek.

• Meer zaterdag in Nieuwe Oogst

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  9° / 2°
  0 %
 • Dinsdag
  12° / -1°
  0 %
 • Woensdag
  14° / 1°
  5 %
Meer weer