%27Innovatieklimaat+Nederland+staat+veehouderij+in+de+weg%27
Interview
© Persbureau Noordoost

'Innovatieklimaat Nederland staat veehouderij in de weg'

De overheid moet zorgen dat innovaties sneller op de markt komen, adviseert de commissie-Remkes. Volgens Martin Scholten, commissielid en algemeen directeur van de Animal Sciences Group van WUR, hebben innovaties als emissievrije stalsystemen de veehouderij veel te bieden.

Kunnen innovaties werkelijk de stikstofuitstoot voldoende terugdringen?

'Ja, maar dan moeten we innovatie veel meer ruimte en aandacht geven dan we nu doen. Nederland heeft een slecht innovatieklimaat. In dit land willen we eerst zien of iets werkt, voor we erop in gaan.'

Je moet goed selecteren op goede en slechte milieupraktijk en op de potentie van de bedrijven om te verbeteren

Martin Scholten, WUR-directeur en commissielid

Hoe kunnen we het innovatieklimaat verbeteren?

'Er is echt veel meer experimenteerruimte nodig. Bovendien worden initiatieven vaak geblokkeerd door regelgeving. Zo duurt het vier jaar voor je een erkenning of certificering hebt.

'Innovatie vindt in Nederland te versnipperd plaats. We moeten dergelijke innovaties juist professioneel en met vereende kracht snel op- en doorschalen.'

Stallen gaan lang mee, vernieuwing van de sector zal tijd vragen.

'Een stal heeft een afschrijvingstermijn van gauw twintig jaar. Als je dat niet faciliteert, is vernieuwing voor een ondernemer geen keuze. Hier moeten we verstandig mee omgaan. Ook bij de andere sectoren waar de stikstofproblematiek speelt.'


U zegt dat er veel winst valt te behalen uit de juiste boerenpraktijk. Hoe?

'We moeten boeren belonen die de beste milieupraktijk toepassen. Het vraag lef en bestuurskracht om de slechte en goede praktijk van elkaar te onderscheiden. Dat is iets waar we in Nederland doorgaans niet zo goed in zijn.'

Is het mogelijk met innovaties bedrijfssluitingen te voorkomen?

'Het is de kunst om zo min mogelijk bedrijven te hoeven saneren. Dat betekent dat je goed moet selecteren op goede en slechte milieupraktijk en op de potentie van de bedrijven om te verbeteren. Je moet weghalen wat niet meer goedkomt en aanpakken waar de meeste winst te behalen is.'

Wat kunnen we in 2020 van het tweede advies van de commissie verwachten?

'In de tweede fase onderzoekt de commissie ook hoe de natuur in Nederland hersteld en verbeterd kan worden.

'Die verkenning kan best uitwijzen dat een bufferzone van natuurinclusieve landbouw rondom Natura 2000-gebieden juist gewenst is, om die natuur te beschermen. Dat is beter dan daar een projectontwikkelaar zijn gang laten gaan.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  5° / 0°
  50 %
 • Maandag
  5° / 2°
  50 %
 • Dinsdag
  7° / 2°
  70 %
Meer weer