Hoe+gaat+advies+van+Remkes+in+de+praktijk+uitwerken%3F
5 vragen
© Dirk Hol

Hoe gaat advies van Remkes in de praktijk uitwerken?

Het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek is een advies voor de korte termijn. De commissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes legt de basis voor noodmaatregelen waarmee het kabinet de vergunningsverlening rond stikstof weer op gang kan brengen.

Waarom wordt de veehouderij zo hard getroffen door dit advies?

De commissie-Remkes pakt de grootste vervuilers als eerste aan. Dat zijn de veehouderij en het verkeer. Warm saneren en versneld innoveren vormen daarbij de basis onder de toekomst van de veehouderij. Daarnaast wijst het advies op de noodzaak om meer te meten om de echte oorzaak van de stikstofproblematiek bloot te leggen. Remkes vraagt aandacht voor de verhoudingen tussen de modelmatige benadering en metingen. Hierover is veel discussie.


Hoe heeft Remkes geoordeeld over de lopende PAS-meldingen en -aanvragen?

Alle PAS-meldingen en aanvragen van vergunningen in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zijn door de uitspraak van de Raad van State al op 29 mei ongeldig verklaard of verworpen. Dat blijft zo. Het advies van Remkes moet leiden tot een nieuw vergunningenstelsel.

Mogen boeren nog wel hun koeien beweiden en hun akkers bemesten?

Voor beweiden en bemesten kan niet zoals in het verleden een vrijstelling worden gegeven, oordeelt de commissie. LTO wilde graag een drempelwaarde voor verwaarloosbare emissies, maar kreeg dat er niet door. Omdat koeien in de wei een maatschappelijke wens is en niet bemesten onwerkbaar is, stelt het advies voor dit voorlopig te blijven gedogen. Hoe dit straks moet worden opgenomen in de regelgeving, is aan de politiek.

Welke initiatieven worden er in de sector genomen om de uitstoot te beperken?

In aanloop naar dit advies hebben de dierlijke LTO-vakgroepen werk gemaakt van de sectorplannen voor een versnelde verduurzaming van hun sector. Denk daarbij aan het voerspoor en de versnelde invoering van technische aanpassingen. Deze plannen zijn zowel door de commissie als LNV omarmt.

Hoe nu verder met me dit advies?

De noodmaatregelen zullen nog veel voeten in de aarde hebben. LNV-minister Carola Schouten kondigde aan dat het kabinet snel met een reactie komt. Mogelijk weten we al over twee weken hoe de regering dit advies wil omzetten in nieuwe regelgeving. Het is daarna aan de Tweede Kamer om zijn zegje te doen.

In de vorige week gepresenteerde LNV-begroting voor 2020 is een post opgenomen voor de warme sanering van de varkenshouderij. Voor onteigeningsprocedures of opkoopregelingen die mogelijk voortvloeien uit deze nieuwe sanering onder veehouders is nog geen budget gereserveerd.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  15° / 7°
  20 %
Meer weer