Brabant+wil+goed+locatiebeleid+mestbewerking
Nieuws
© Twan Wiermans

Brabant wil goed locatiebeleid mestbewerking

Provincie Noord-Brabant en de gemeenten in Zuidoost- en Noordoost-Brabant willen een einde maken aan de onduidelijkheid over de vestiging van mestbewerkingslocaties. Daartoe starten ze een procedure voor het opstellen van een milieueffectrapportage.

De milieueffectrapportage is een procedure die het milieubelang volwaardig laat meewegen bij de voorbereiding en vaststelling van plannen en besluiten. Provincie Noord-Brabant hanteert de richtlijn om aanvragen voor de vestiging van mestbewerkingslocaties zoveel mogelijk op bedrijventerreinen te vestigen. Het gaat om locaties waar de mest van verschillende veehouderijen bijeen wordt gebracht en wordt verwerkt.

Aanvragen voor de vestiging van mestbewerkingslocaties die door de provincie zijn goedgekeurd, stuiten regelmatig op verzet van gemeenten en omwonenden, zoals in Oss. Meest gehoorde bezwaren zijn stankoverlast en toename van verkeersbewegingen. Gevolg is dat de ontwikkeling van deze mestbewerkingslocaties vast komt te zitten.

Impasse

Om uit deze impasse te komen, willen provincie en gemeenten duidelijke afspraken maken om te komen tot een goed locatiebeleid voor een schone en veilige mestbewerking op de beste plaatsen. Deze afspraken moeten gelden als toetsingskader bij het beoordelen van nieuwe vestigingen of uitbreiding van bestaande mestbewerkingsinstallaties.

Hierbij worden verschillende criteria meegenomen zoals de inpasbaarheid op die plek en de eisen ten aanzien van emissies. Om de afspraken handen en voeten te geven, is de eerste stap het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Daarin wordt beschreven hoe de milieueffectrapportage tot stand komt.

Ter inzage

Het concept van deze notitie ligt tot 9 november bij de provincie ter inzage. Gedurende die periode kunnen zienswijzen worden ingebracht. In de milieueffectrapportage moeten in ieder geval de hoeveelheid te bewerken mest, de locaties en alternatieven in kaart worden gebracht.

Daarnaast moet duidelijk worden hoe aanvragen voor mestbewerkingslocaties moeten worden beoordeeld. De uitwerking kan per regio verschillen in verband met verschillen in vraag en aanbod, beschikbare locaties en regionale keuzen.

Klankbordgroep

Bij het opstellen van de milieueffectrapportage kijkt een klankbordgroep mee. Daarin zitten onder andere ZLTO, POV, Cumela, de Brabantse Milieufederatie, het Nederlands Centrum Mestverwaarding en het Brabants Burgerplatform.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  24° / 14°
  70 %
 • Zondag
  24° / 17°
  50 %
 • Maandag
  23° / 16°
  50 %
Meer weer