Programma Vitale Varkenshouderij herzien

Coalitie Vitale Varkenshouderij (CoViVa) heeft Programma Vitale Varkenshouderij herzien en aangeboden aan landbouwminister Carola Schouten. Zij bracht dit programma via haar brief over Programma Duurzame Veehouderij op 4 september onder de aandacht bij de Tweede Kamer.

Programma+Vitale+Varkenshouderij+herzien
© Johan Wissink

Programma Vitale Varkenshouderij telt vijf ambities waarbij de coalitie kiest voor een aanpak van saneren en innoveren. Dat moet leiden tot een kleinere, vitalere en innovatieve varkenshouderij, zegt voorzitter Linda Janssen van coalitiepartner Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). 'Een nog duurzamere keten die vanuit een sterke marktpositie hoogwaardig voedsel produceert en een cruciale schakel is in de circulaire economie.'

CoViVa bespreekt dit najaar het programma met varkenshouders en andere ketenpartners. Naast de financiële bijdrage van het ministerie van LNV investeren de sectoren die in CoViVa vertegenwoordigd zijn de komende vier jaar 40 miljoen euro. Dat doen ze in de uitwerking en uitvoering van het programma.

Belangrijke schakel

'Met de juiste balans tussen saneren en innoveren wordt de Nederlandse varkenshouderij kleiner en behoudt deze voldoende omvang en vernieuwend vermogen om internationaal toonaangevend te zijn', geeft Janssen aan. Zij noemt de sector een belangrijke werkgever en met de productiewaarde van ruim 6 miljard euro een voorname schakel in de Nederlandse economie.

Het programma zet een aanpak per ambitie neer met duidelijke doelstellingen en termijnen. Programma Vitale Varkenshouderij richt zich op de volgende vijf ambities: goede zorg voor de leefomgeving, centrale positie in de circulaire economie, erkende bijdrage aan klimaat- en energietransitie, robuuste en gezonde varkens in een diervriendelijke houderij en mondiaal koploper in marktgerichtheid en ketensamenwerking.

Integrale aanpak

Het fundament van actieprogramma Vitale Varkenshouderij wordt gevormd door een integrale aanpak. Alle opgaven zegt Janssen worden op een evenwichtige manier en in samenhang met elkaar meegenomen. Belangrijk aandachtspunt noemt de POV-voorzitter duidelijkheid over het stikstofbeleid. 'Alleen met een toereikend stikstofbeleid kan het plan in volle kracht met voldoende draagvlak tot uitvoering worden gebracht.'

Op dit moment werkt het ministerie van LNV met alle betrokken partijen aan het nieuwe stikstofbeleid. De aanpak van de stikstofproblematiek kan, geeft Janssen aan, leiden tot nieuwe vragen en maatregelen. Hierover zal vervolgoverleg plaatsvinden tussen LNV en de CoViVa-partners.

Duurzame topsector

'Realisatie van de vijf ambities uit Programma Vitale Varkenshouderij van Coalitie Vitale Varkenshouderij maakt van de varkenssector een kleinere, maar duurzame topsector. Een sector die zorg draagt voor een vitale leefomgeving, een gezond milieu en goede voeding', stelt Janssen.

Die sector is volgens haar mondiaal koploper van de duurzaam circulaire landbouw. 'Maar onderscheidt zich daarnaast met een transparante ketenproductie internationaal op het gebied van nutriënten- en mineralenkringlopen, voedselkwaliteit, gezonde dieren, dierenwelzijn en N- / CO2-footprint.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  20° / 8°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 13°
  75 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  60 %
Meer weer