Boeren+en+burgers+samen+in+energieco%C3%B6peraties
Achtergrond
© Davey van Aken

Boeren en burgers samen in energiecoöperaties

In diverse gemeenten in het werkgebied van ZLTO worden lokale en regionale energiecoöperaties opgericht. Zo ook in Drimmelen en West Maas en Waal.

'Het is beter om zelf te beslissen dan om voor ons te laten beslissen', zegt voorzitter Piet Hermus van ZLTO-afdeling Drimmelen. 'Wij krijgen nu de kans om onze eigen energievoorziening gemeentelijk te regelen.'

In veel gemeenten op het platteland worden boeren benaderd door energiemaatschappijen met de vraag of zij hun grond willen verhuren om er zonneweides op te realiseren. 'Dat speelt ook in gemeente Drimmelen. Sommige boeren die zo'n aanbod hebben gekregen, zijn hierop ingegaan, terwijl anderen juist fel tegen de aanleg van zonneweides zijn', vertelt Hermus.

Energieneutrale samenleving

'Tegelijkertijd is iedereen zich ervan bewust dat er iets moet gebeuren om in de toekomst tot een energieneutrale samenleving te komen in Drimmelen. Ik vind dat we moeten proberen om door boer-burgerparticipatie een gezamenlijke energiecoöperatie op te richten, waarbij de deelnemers zelf profiteren van de opbrengsten van de opgewekte stroom.'

Veel energiegeld vloeit nu de gemeente uit via de energierekening die iedereen krijgt

Piet Hermus, voorzitter ZLTO-afdeling Drimmelen

Volgens de afdelingsvoorzitter komt daarbij ook een stuk ondernemerschap om de hoek kijken. 'Als een ander energiebedrijf geld aan u kan verdienen, waarom zou u dan niet proberen om dit door een coöperatie in Drimmelen zelf te organiseren? Er gaat veel geld om in energieprojecten en het zou mooi zijn als deze financiële middelen in de regio blijven', vindt hij.

'Veel energiegeld vloeit nu de gemeente uit via de energierekening die iedereen krijgt. Drimmelen is qua karakter vooral een agrarische gemeente. Ik vind het daarom goed dat ZLTO de oprichting van deze coöperatie samen met gemeente Drimmelen en Rabobank Amerstreek ondersteunt.'

Postcoderoosprojecten

De gemeentebrede energiecoöperatie in oprichting wil in eerste instantie duurzame stroom gaan opwekken met postcoderoosprojecten. Hierbij worden zonnepanelen op agrarische en andere daken gelegd.

Inwoners in hetzelfde en aangrenzend postcodegebied kunnen vervolgens deelnemen aan de projecten door hiervoor certificaten aan te kopen. Zij krijgen in ruil hiervoor een korting op hun energierekening en wellicht een stukje rendementsuitkering. Op die manier verdienen zij hun investering terug.

Zonnepanelen

'ZLTO-lid Ad Rasenberg heeft het dak van zijn schuur beschikbaar gesteld om vol te leggen met zonnepanelen. Naast zonne-energie willen we in de toekomst mogelijk windenergie, geothermie en andere duurzame energievormen in de toekomst een kans geven. Dat doen we stap voor stap', vertelt Hermus.

'Daarnaast hoop ik dat leden van ZLTO-afdeling Drimmelen bereid zijn om plaats te nemen in het bestuur of werkgroepen van de energiecoöperatie.'

Zeggenschap

Naast het financiële aspect vindt de afdelingsvoorzitter het minstens zo belangrijk dat boeren en burgers zeggenschap houden over de energieopwekking in hun eigen regio. De Regionale Energiestrategie (RES) in West-Brabant is wat dat betreft wel een stok achter de deur.

'Breda ligt hier vlakbij. Wij willen niet dat hier straks windmolens komen te staan op plekken waar wij ze niet willen hebben, terwijl zij energie opwekken voor inwoners van Breda. Het mooiste zou zijn als duurzame energie een streekproduct wordt, waarbij vraag en aanbod op lokaal niveau op elkaar wordt afgestemd.'

Handen en voeten

Ook in gemeente West Maas en Waal wordt gewerkt aan de oprichting van een lokale energiecoöperatie. 'De oprichtingsstatuten zijn ondertekend en liggen bij de notaris. De komende periode willen we de coöperatie verder handen en voeten geven', vertellen voorzitter Jan van Lent en vicevoorzitter Chris van Rossum van ZLTO-afdeling Land van Maas en Waal.

'Onze verwachting is dat het gros van de ZLTO-leden en ook veel burgers lid willen worden van de energiecoöperatie.'

Dorpsraden

Daarbij werkt de ZLTO-afdeling nauw samen met het gemeentebestuur van West Maas en Waal en de dorpsraden van de acht kerkdorpen in gemeente West Maas en Waal.

'Onze ambitie is om met een integraal energieplan te komen, waarin alle grootschalige duurzame energieprojecten in de gemeente worden verwerkt. Wij denken aan een combinatie van wind- en zonne-energieprojecten, waarbij zon ondersteunend is aan wind. Wij denken dat zo'n plan de grootste kans van slagen heeft', zegt Van Lent.

Ruimtelijke invulling

'Daarnaast dragen we op deze manier ook bij aan een goede ruimtelijke invulling van het gebied. Met onze visie zitten wij op dezelfde lijn als de wethouder die ruimtelijke ordening in zijn portefeuille heeft in onze gemeente. Nu is het zaak om zo veel mogelijk boeren en burgers aan te laten haken bij onze ideeën', zegt de afdelingsvoorzitter.

Sleutelpositie voor boeren in Regionale Energiestrategie
Gemeenten, provincies en waterschappen stellen met andere stakeholders Regionale Energiestrategieën (RES) op. Nederland is opgedeeld in dertig RES-regio's. In de RES wordt voor de periode tot 2030 uitgewerkt welke mogelijkheden er liggen voor opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de benodigde opslag- en energie-infrastructuur. 'De uitwerking vindt grotendeels plaats in het landelijk gebied', zegt Luuk van Wezel van het Team Klimaat & Energie bij ZLTO. 'Daarom is het belangrijk dat ZLTO-afdelingen weten wat de impact is van de RES, maar ook voorsorteren op de kansen en bedreigingen.' Meer informatie bij luuk.van.wezel@zlto.nl.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  20° / 10°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
Meer weer