Sector+hekelt+alleenrecht+vloeren
Nieuws
© Langs de Melkweg

Sector hekelt alleenrecht vloeren

De overheid houdt met de emissiearme vloer te veel vast aan vertrouwde technieken om emissies uit de veehouderij tegen te gaan. Directe metingen in de stal kunnen volgens LTO Nederland helpen om innovaties in gang te zetten.

De emissiearme vloeren staan in de sector ter discussie vanwege de veiligheid voor mens en dier. Zeker nadat in februari in Markelo een vloer ontplofte waarbij twintig koeien om het leven kwamen.

Bij nieuwbouw en uitbreiding moeten stallen sinds 2015 voorzien worden van een emissiearm systeem. In de praktijk hebben ondernemers vrijwel alleen de keuze uit vloersystemen. Er zijn ook alternatieven beschikbaar, zoals het beluchten, koelen of aanzuren van mest, of het toevoegen van bacteriemengsels. Tot nu toe is het nog niet gelukt om een van deze technieken op de Regeling ammoniak en veehouderij (RAV)-lijst te krijgen.


De procedure om op die lijst te komen, kost een paar jaar en volgens ingewijden minstens 100.000 euro. Start-ups en bedrijven met weinig eigen vermogen maken daardoor weinig kans. 'Hier moet een oplossing voor komen', stelt bestuurder Trienke Elshof van LTO Nederland. 'Hierdoor komt de sector niet verder, terwijl er haast geboden is. Nu het Programma Aanpak Stikstof is afgeschoten en Noord-Brabant nog strengere eisen stelt voor de emissies, heeft de sector acuut nieuwe mogelijkheden nodig.'

Veiligheid serieus probleem

Elshof noemt de veiligheid van emissiearme vloeren daarbij een serieus probleem. 'Dan heb ik het niet alleen over het mogelijke ontploffingsgevaar. Het vrijkomen van gassen die zich onder de vloer ophopen, is sowieso al een gezondheidsrisico. Het zijn sluipmoordenaars.'

Realtime metingen in stallekunnen een bijdrage leveren om innovaties aan te zwengelen. 'Dan weet je echt hoeveel gassen er vrijkomen. In de pluimveesector hebben ze daar al ervaring mee opgedaan. De ondernemer krijgt de in-spanningsverplichting om aan de eisen te voldoen, maar kan wel zelf keuzes maken. Dat zal vernieuwing binnen de sector stimuleren. Het huidige systeem remt innovaties.'

Elshof waakt wel voor het risico dat er een stapeling van dure maatregelen over de sector wordt uitgestort. 'Meetsystemen zijn duur. Dus daar moeten we goed naar kijken. Het gaat anders vooral ten koste van kleine bedrijven.'

Weer

 • Donderdag
  31° / 21°
  80 %
 • Vrijdag
  27° / 20°
  80 %
 • Zaterdag
  25° / 19°
  50 %
Meer weer