Mixen verlaagt ammoniakemissie niet

Het mechanisch of door middel van lucht mixen van mest zorgt niet voor een lagere ammoniakemissie. Dat blijkt uit metingen die op de Dairy Campus zijn uitgevoerd.

Mixen+verlaagt+ammoniakemissie+niet
© Koos van der Spek

Het mixen van mest door middel van lucht is een relatief nieuwe techniek in Nederland. In Engeland en Ierland wordt het meer toegepast. De techniek wordt om verschillende redenen gebruikt. Bijvoorbeeld om de mest homogeen te houden en luchtbellen op de korst te voorkomen. Het vermindert daardoor ook het risico op steekvlammen en ontploffingen.

Er was tot nu toe ook reden om aan te nemen dat mixen de ammoniakemissie verlaagt. Uit metingen in 2015 door Wageningen Livestock Research op Dairy Campus bleek dit een reductie van de ammoniakemissie van ongeveer 50 procent op te leveren, ten opzichte van ongemixte melkveedrijfmest. Metingen in het Verenigd Koninkrijk lieten echter een stijging van de ammoniakemissie zien. Het ging daarbij om varkensmest.

Wisselend beeld

Ook literatuuronderzoek laat een wisselend beeld zien. De meeste metingen zijn volgens de onderzoekers gedaan aan een mestsilo buiten de stal. Niet mixen leidt in die situaties tot korstvorming op het mestoppervlak en die korst zorgt voor een lagere ammoniakemissie.

In mestkelders is dat echter anders. Omdat er via de roosters continu verse mest en urine worden toegevoegd, leidt dit tot een hogere ammoniakemissie. Er kunnen namelijk urineplassen op de korst blijven liggen. Frequent mixen zou in dat geval juist moeten leiden tot een lagere ammoniakemissie.

Metingen

Die veronderstelling was het startpunt voor de onderzoekers op de Dairy Campus. Tussen 2016 en 2018 zijn vier afzonderlijke 'case control-experimenten' uitgevoerd in de milieustal. Metingen in een afdeling waarin de mest frequent werd gemixt, zijn vergeleken met een ongemixte afdeling. Daarbij is gevarieerd met mixmethoden, zowel met lucht als mechanisch. Ook met de mixfrequentie werd gevarieerd.

In tegenstelling tot wat werd verwacht, blijkt dat er geen reductie van de ammoniakemissie optreedt bij frequent mixen van drijfmest. De mixmethode, mixfrequentie of mixduur maakt daarbij niet uit. De eerder gemeten reductie van ammoniakemissie door frequent mixen met lucht bleek niet herhaalbaar.

Methaanemissie

De onderzoekers gaan wel door met de metingen, omdat uit internationale studies blijkt dat de methaanemissie wel kan worden teruggedrongen met deze techniek. Er wordt nu vooral gekeken naar de emissie van broeikasgassen, maar er wordt ook weer gekeken naar ammoniak.

Volgens onderzoeker Hendrik Jan van Dooren van Wageningen University & Research blijven er nog voldoende argumenten over voor melkveehouders om de mest te mixen. 'Dat kan door middel van beluchting. Maar als je regelmatig mechanisch mixt, houdt dat de mest ook homogeen. Je moet dan niet wachten tot het moment dat je gaat uitrijden. Met zo'n beluchtingssysteem wordt er dagelijks gemixt. Alleen het argument voor ammoniakreductie houdt geen stand.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  8° / 0°
  10 %
 • Dinsdag
  5° / -3°
  10 %
 • Woensdag
  6° / -6°
  10 %
Meer weer