Controle+bij+vleeskuikens+en+kalkoenen+om+H3N1
Nieuws
© Niek Stam

Controle bij vleeskuikens en kalkoenen om H3N1

Om te voorkomen dat het vogelgriepvirus H3N1 zich in België verder verspreidt zonder dat dit opgemerkt wordt, worden vleeskuiken- en kalkoenbedrijven in België de komende periode eenmalig grondig gecontroleerd. Monstername moet duidelijk maken of het virus zich op de bedrijven bevindt.

Dat heeft de Landsbond bekend gemaakt. Sinds het laagpathogene vogelgriepvirus is opgedoken in Oost- en West-Vlaanderen zorgt dit voor grote problemen op pluimveebedrijven. Het virus treft vooral bedrijven met leghennen, moederdieren en kalkoenen. Slechts enkele vleeskuikenbedrijven zijn door de ziekte getroffen. De schade loopt hoog op in Vlaanderen doordat dieren aan de ziekte overlijden en leghennen minder eieren leggen.

Ondanks de verhoogde bioveiligheid verspreidt het virus zich nog steeds gemakkelijk in het gebied. Door de vleeskuiken- en kalkoenbedrijven te controleren hopen diverse organisaties in Vlaanderen te voorkomen dat de ziekte weer opnieuw binnenkomt bij Vlaamse pluimveebedrijven.

Screening

De eenmalige screening wordt uitgevoerd tussen 29 juli en 30 september binnen de hele keten van het Verbond voor Pluimvee, Eieren en Konijnen. De bemonstering wordt uitgevoerd door de bedrijfsdierenarts. De screening wordt gecoördineerd door Diergezondheidszorg Vlaanderen. De screening wordt uitgevoerd in een afgebakend gebied, boven de as Kanaal Gent-Terneuzen - Oudenaarde - Doornik. Het betreft de volledige provincie West-Vlaanderen, inclusief een aantal gemeenten in Oost-Vlaanderen en enkele bedrijven in Henegouwen.

De screening wordt opgenomen als een verplicht onderdeel voor het Belgische kwaliteitssysteem Belplume. Ook de broederijen zullen vragen naar het bewijs van screening voordat er kuikens worden geleverd. De kosten van de monstername door de bedrijfsdierenarts en de analyse worden vergoed uit het Sanitair Fonds.

Positief getest

Als een bedrijf positief wordt getest, wordt er gehandeld volgens een protocol. De dieren mogen dan alleen worden afgevoerd naar het slachthuis als er geen ziekteverschijnselen waarneembaar zijn. Het hele bedrijf moet leeg gemaakt worden. Daarna wordt alle mest en het strooisel van alle stallen op het bedrijf gedesinfecteerd. Daarna wordt het afgevoerd en verwerkt door middel van een hittebehandeling. Alle pluimveemest en het strooisel worden gecomposteerd of verbrand.

De afvoer van de mest moet gebeuren in gesloten of met dekzeil afgedekte containers. Na de afvoer worden de stallen grondig gereinigd en ontsmet. Daarna wordt er een leegstand van drie weken gehanteerd voordat er weer nieuwe dieren aangevoerd mogen worden.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  15° / 9°
  50 %
 • Maandag
  15° / 8°
  50 %
 • Dinsdag
  15° / 8°
  50 %
Meer weer