Boeren+Groningen+gaan+verder+met+kringloop
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Boeren Groningen gaan verder met kringloop

Project Vruchtbare Kringloop krijgt na een pilot in 2017 een tweejarig vervolg in provincie Groningen. Dankzij een POP-subsidie krijgen honderd melkveehouders opnieuw de gelegenheid kennis en ervaring op te doen met kringlooplandbouw.

Binnen het project is veel aandacht voor water- en bodemkwaliteit en efficiënt gebruik van voer en mest. Project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland is in lijn met de visie van het ministerie van landbouw, stelt regiobestuurder Jan Bloemerts van LTO Noord. Het gaat om een verlaging van het verbruik van grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur.

'Een melkveehouderij die in de toekomst economisch succesvol en maatschappelijk gewaardeerd wil blijven, moet blijven verduurzamen. Vruchtbare Kringloop biedt Groningse melkveehouders de kans succesvol te worden in kringlooplandbouw. Zij gaan aan de slag met thema's als bodemvruchtbaarheid, bemesting en ruwvoerwinning. Dankzij nieuwe kennis en het delen van ervaringen zetten we stappen vooruit. Dat is goed voor het bedrijf en het milieu.'

Klimaatimpact

Een belangrijk onderwerp binnen de melkveehouderij is de Carbon Footprint ofwel de klimaatimpact die de sector achterlaat, vindt Bloemerts. 'Zuivelverwerkers en hun afnemers spelen in toenemende mate een sturende rol bij het terugdringen van broeikasgassen. In Vruchtbare Kringloop Noord Nederland maken melkveehouders kennis met wat de Carbon Footprint is en waarom dit onderwerp steeds belangrijker wordt.'

In het programma staat een efficiëntere mineralenbenutting en optimaler gebruik van de bodem centraal. Dat is niet alleen goed voor de bodem- en waterkwaliteit en biodiversiteit, maar ook voor de resultaten van het melkveebedrijf, aldus de LTO Noord-regio Noord-bestuurder. 'Denk aan betere of slimmere bemestingstechnieken, het op waarde brengen van het eigen voer en het effectief inzetten van de Kringloopwijzer.'

Studiebijeenkomsten

Deelnemers krijgen vier studiebijeenkomsten aangeboden waarin zij een bedrijfsverbeterplan opstellen en ervaringen met collega's uitwisselen. Ook zijn er demonstraties en themabijeenkomsten in het programma opgenomen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  12° / 6°
  40 %
 • Woensdag
  12° / 9°
  70 %
 • Donderdag
  13° / 8°
  70 %
Meer weer