Vruchtbare+Kringloop+Overijssel+start+plantaardige+studiegroep
Nieuws
© Bert Hartman

Vruchtbare Kringloop Overijssel start plantaardige studiegroep

LTO Noord Vechtdal en de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Rondom Reest & Vecht starten een 'plantaardige' studiegroep in het kader van Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO). In de studiegroep werken akkerbouwers en telers van groenten, bollen, vaste planten, bomen en heesters aan het verbeteren van de vruchtbaarheid van hun bodem.

Het doel van de studiegroep is een bijdrage leveren aan het toekomstbestendig maken het eigen bedrijf op het gebied van bodemvruchtbaarheid en het efficiënt gebruik van mineralen. Onderwerpen waar de studiegroep zich mee bezig kan gaan houden zijn onder meer bodemleven, organische stofvoorziening, waterbergend vermogen, beworteling en bemesting in balans.

Vruchtbare Kringloop Overijssel wil de deelnemers inspireren en faciliteren om efficiënter met de mineralen op hun bedrijf om te gaan. 'Er is vanuit VKO iemand beschikbaar voor de organisatie en verslaglegging', zegt Roland Velema, bestuurslid bij LTO Noord Vechtdal. 'Het idee is dat de studiegroep vier keer per jaar bij elkaar komt op het bedrijf van een deelnemer. Per bijeenkomst kan er deskundige worden uitgenodigd. Verder kunnen we als studiegroep kennis opdoen aan de hand van reeds bestaande demovelden binnen VKO. Deze zijn gericht op de teelt van voedergewassen. Vanaf 2020 lijkt het mogelijk om een eigen demoveld aan te leggen. De beoogde grootte van de studiegroep is twaalf personen.'

Deelname

Voorwaarde voor deelname is dat het bedrijf van de deelnemer of een aantal percelen daarvan, is gelegen in provincie Overijssel. De kosten voor deelname bedragen 150 euro per jaar.

Bekijk meer over: