Subsidie+voor+boeren+in+westelijk+veenweidegebied
Nieuws
© Mike Schellart

Subsidie voor boeren in westelijk veenweidegebied

Boeren die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen in het westelijk veenweidegebied, kunnen subsidie krijgen via Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Er is 100.000 euro beschikbaar voor maatregelen die de bodemdaling in het veenweidegebied remmen. Voor waterkwaliteitsmaatregelen is een bedrag van 110.000 euro beschikbaar. Provincie Utrecht ondersteunt deze maatregelen met een extra bedrag van 100.000 euro.

Het hoogheemraadschap reserveert tijdelijk een bedrag van 70.000 euro voor aanvragen uit het gebied van agrarisch collectief 'Utrecht-Oost'. Daar werd nog niet eerder een beroep op de regeling gedaan. Als dit bedrag niet op 15 augustus 2019 is toegekend, komt het resterende budget voor het gehele beheergebied beschikbaar.

Maatregelen

Voorwaarde voor subsidie is dat tenminste twee boeren samen gebiedsgericht concrete en fysieke maatregelen nemen om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren. Gebiedsgericht wil zeggen in een waterhuishoudkundige eenheid, zoals een polder of watergang. Voorbeelden zijn de aanleg van natuurvriendelijke oevers, investeringen in spuittechnieken en maatregelen om erfafspoeling te voorkomen.

Ook activiteiten die het tempo van de veenbodemdaling remmen, komen in aanmerking voor subsidie. Voorwaarde is wel dat de percelen in het laagste deel van het peilvak liggen. Hiermee ligt de prioriteit bij de percelen die relatief al het meest zijn gedaald. Deze maatregelen kunnen een initiatief van één boer zijn, maar het mag ook in samenwerkingsverband.

Inspanningen

De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. Daarom is er in nauw overleg met agrarische collectieven, LTO, NFO en waterschap Amstel Gooi en Vecht een stimuleringsregeling opgesteld voor duurzaam agrarisch waterbeheer voor de periode 2018-2021.

Weer

 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 10°
  20 %
 • Vrijdag
  17° / 11°
  70 %
Meer weer