Optuigen+KoeMonitor+ligt+op+schema
Nieuws
© Persbureau Noordoost

Optuigen KoeMonitor ligt op schema

De ontwikkeling van KoeMonitor verloopt volgens schema en is per 1 januari 2020 gereed. Het nieuwe systeem moet diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid in de melkveehouderij borgen. Over de toetsing van fysieke controles op melkvee bedrijven zijn twijfels.

KoeMonitor bevat elementen van KoeData en KoeKompas en het nieuwe KoeAlert. Daarmee wordt gecontroleerd of de melkveehouder attentiekoeien herkent en of hun melk niet abusievelijk wordt geleverd.

'We verwachten dat we met KoeMonitor een systeem inrichten waar veel draagvlak voor is in de sector en dat zuivelondernemingen er gebruik van gaan maken', stelt bestuurslid Jos Verstraten van LTO-vakgroep Melkveehouderij.

Europese eis

Een fysieke controle op het melkveebedrijf is volgens EU-richtlijnen een eis. Met KoeAlert wordt hier invulling aan gegeven. Dat gebeurt in combinatie met KoeData, waarbij vier keer per jaar wordt gecontroleerd op data die een indicatie geven over het risico op aanwezigheid van attentiekoeien. Op die manier nemen partijen in de voedselketen hun verantwoordelijkheid.

Verstraten beaamt dat bij melkveehouders het gevoel kan leven dat hun weer extra regels en werk worden opgelegd. 'Maar dat klopt eigenlijk niet. Het nieuwe systeem, met anders ingerichte controles, is vergelijkbaar met de apk van je auto. Als we zouden invoeren dat de apk twee keer per jaar moet, worden de eisen daarvoor niet anders.'

Fysieke controles

Een onduidelijk punt in het KoeMonitor-traject is de vraag wie de fysieke controles van KoeAlert op het melkveebedrijf gaat uitvoeren. De geborgde rundveedierenarts heeft een rol bij het antibioticagebruik op het bedrijf.

'Wij zouden vanuit de sector graag zien dat de geborgde rundveedierenarts dit ook mag, als het gaat om de EU-hygiëneverordening. Maar daar zit een spanningsveld: buitenlandse afnemers zouden kunnen denken dat we als slager ons eigen vlees keuren', stelt de vakgroepbestuurder. 'Onze intentie is om de controlerende dierenarts op een dusdanige manier te borgen dat alle partijen dit accepteren.'

Apk

Dat betekent dat de dierenarts ook wordt gecontroleerd. 'Je kunt het weer vergelijken met de apk. Die laat je vaak doen door je eigen garage. Als uit de steekproef blijkt dat je auto onterecht is goedgekeurd, heeft de garage een probleem', zegt Verstraten.

'Zo willen wij ook te werk gaan. De dierenarts moet onafhankelijk kunnen werken, kan gecontroleerd worden, maar heeft ook ruggensteun op het moment dat een bedrijf niet voldoet aan de eisen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  16° / 7°
  40 %
 • Zondag
  17° / 10°
  70 %
 • Maandag
  16° / 10°
  40 %
Meer weer