Grote zorgen over toekomst Brabantse veehouderij

ZLTO maakt zich grote zorgen over het tempo waarin veehouders in Noord-Brabant het bijltje erbij neergooien. De landbouworganisatie wijst onder meer op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Rabobank.

Volgens de CBS-cijfers zijn er vorig jaar 219 Brabantse melkveebedrijven gestopt. Een daling van bijna 9 procent en daarmee daalt het aantal melkveehouders in Noord-Brabant harder dan voorspeld. Cijfers uit de zuivel bevestigen die trend: ten opzichte van 2016 daalde in 2018 de melkproductie in Noord-Brabant tweemaal zo snel als in de rest van Nederland. 'Dat Nederland steeds minder boeren en tuinders telt, is op zich geen nieuws. Maar in Noord-Brabant gaat het nu wel heel hard', zegt ZLTO-voorzitter Wim Bens.

Ook het aantal Brabantse varkensbedrijven neemt in hoog tempo af. Volgens het CBS telde de provincie in 2016 nog 1.632 bedrijven. In 2018 was dat aantal gedaald tot 1.502, een afname van 8 procent. In 2030 zijn er in Noord-Brabant nog hooguit 500 varkensbedrijven over, raamde de Rabobank onlangs. Dat is nog een stuk minder dan eerdere schattingen van Connecting AgriFood.

Psychosociale druk

Die versnelde sanering vindt plaats in een klimaat waarin ondernemers worden geconfronteerd met toenemend dierenactivisme, psychosociale druk voor ondernemers en hun gezinnen (onder andere gewasbescherming), steeds minder jongeren die bereid zijn boer of tuinder te worden (in de varkenshouderij is twee derde van de bedrijfshoofden 50 of jaar en ouder en twee derde heeft geen opvolger) en veel boeren het financieel lastig hebben (een op de drie heeft een inkomen onder het minimumloon).

In Noord-Brabant gaat het nu wel heel hard

Wim Bens, voorzitter ZLTO

De snelheid van maatschappelijke wensen gaat voorbij aan het investerings- en ontwikkelritme op de boerenbedrijven. Bens: 'Boeren en tuinders willen investeren in verduurzaming, maar vaak ontbreken de financiële mogelijkheden. Veehouders willen, samen met rijksoverheid en provincie, werken aan een lagere uitstoot van stikstof, duurzame stalsystemen en een betere leefomgeving. Maar wel in een tempo dat past bij de bedrijven, waarbij wetgeving ook de ruimte geeft om investeringen terug te verdienen.'

Veehouderij

ZLTO maakt zich grote zorgen over de veehouderij in de provincie. 'Het feit dat veel veehouders stoppen of willen stoppen, leidt tot ontwikkelingen die maatschappelijk niet wenselijk zijn', zegt de ZLTO-voorzitter. 'Denk aan leegstand van stallen op het Brabantse platteland, minder koeien in het Brabantse landschap, een achteruitgang in biodiversiteit en een dalende werkgelegenheid in de voedingsindustrie.'

Een deel van de ontwikkelingen in de sector is een gevolg van nationaal en Europees beleid, zoals de aanscherping van de fosfaatwetgeving in de melkveehouderij en scherpere eisen aan de uitstoot van ammoniak door stallen. Tegelijkertijd is het veehouderijbeleid van provincie Noord-Brabant strenger dan in de rest van Nederland. 'Daarmee staat de veehouderij in Noord-Brabant extra onder druk. De gevolgen daarvan worden nu echt zichtbaar.'

Ander beleid

ZLTO pleit dan ook voor een provinciaal veehouderijbeleid dat weer in lijn komt met de rest van het land. Ook ondersteunt ZLTO initiatieven in de keten die leiden tot hogere rendementen voor agrarische bedrijven en ijvert ZLTO voor een beleid dat zorgt voor nieuwe toetreders (ondernemers, werknemers) tot de land- en tuinbouw.

Bens: 'Boeren en tuinders hebben oplossingen voor de grote maatschappelijke vraagstukken en willen blijven innoveren. Op wereldschaal produceren wij het meest duurzaam en het meest efficiënt. Ons land is erbij gebaat dat de sector die koppositie behoudt met Noord-Brabant als belangrijke broedplaats.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  33° / 21°
  30 %
 • Donderdag
  31° / 21°
  80 %
 • Vrijdag
  27° / 20°
  80 %
Meer weer