Financi%C3%ABle+positie+glastuinbouwbedrijf+stijgt+licht
Nieuws
© Wim Hollemans

Financiële positie glastuinbouwbedrijf stijgt licht

Nederlandse glastuinbouwbedrijven hebben hun financiële positie in 2017 iets versterkt. Gemiddeld genomen nam het eigen vermogen toe en daalden de langlopende schulden. Dat blijkt uit recent gepubliceerde cijfers van Wageningen Economic Research.

De gemiddelde balanstotaal van een glastuinbouwbedrijf bedroeg in 2017 bijna 3,6 miljoen euro; een toename van 250.000 euro ten opzichte van vorig jaar.

De solvabiliteit steeg voor het vierde opeenvolgende jaar tot 58 procent in 2017. De solvabiliteit geeft de verhouding tussen het eigen vermogen en het geleende geld weer. Bedrijven met een hogere solvabiliteit worden over het algemeen gezien als financieel solide en in staat geacht hun betalingsverplichtingen na te komen.

Crisis

De solvabiliteit bereikte in 2013 een dieptepunt met gemiddeld 33 procent. De sector kreeg in 2011 te maken met de EHEC-crisis met negatieve bedrijfsresultaten als gevolg. Ook nam door de economische crisis, de waarde van grond en gebouwen verder af. Dit alles had een negatief effect op het eigen vermogen. Door de goede economische resultaten vanaf 2014 steeg de gemiddelde solvabiliteit met 20 procentpunten tot 58 procent. De verschillen tussen bedrijven onderling zijn echter groot.

De balanswaarde van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf laat sinds 2010 een vrij stabiel beeld zien. Door het loslaten van de bovengrens van de steekproefbedrijven in het Informatienet in 2010, waardoor de zeer grote bedrijven werden meegenomen, en de goede resultaten in dat jaar, steeg de balanswaarde sterk ten opzichte van de periode tot en met 2009. De wijze waarop de activa op de balans zijn gefinancierd is de afgelopen zeven jaar wel veranderd.

Investeringen gestegen

Na de afname van de investeringen in 2016 zijn de investeringen in 2017 fors gestegen naar ongeveer 270.000 euro gemiddeld per bedrijf, het hoogste niveau van deze eeuw. Hiervan had 55 procent betrekking op installaties en machines en 30 procent op glasopstanden.

Door de betere economische resultaten in de laatste jaren blijft het investeringsniveau boven dat in de periode 2012-1014 en boven de jaren 2007-2008. Toen werd er veel geïnvesteerd in de glastuinbouw. Binnen de sector was met gemiddeld 415.000 euro het investeringsniveau in 2017 het hoogst in de glasgroenteteelt. Dat valt te verklaren uit de gemiddeld grotere bedrijfsomvang van dit type binnen de totale glastuinbouw.

Weer

 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
 • Zondag
  20° / 14°
  50 %
 • Maandag
  20° / 13°
  70 %
Meer weer