Inzet+in+veenweiden+op+vergroening
Nieuws
© Koen van Wijk

Inzet in veenweiden op vergroening

Drie agrarische gebiedscollectieven in de Noord-Hollandse en Utrechtse veenweidegebieden zijn een pilotproject gestart om te komen tot een nieuw systeem voor de honorering van 'groene prestaties' in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De pilot bestaat uit drie onderdelen: bodem-, water- en klimaatmaatregelen, groenblauwe dooradering en het betrekken van de keten bij die inspanningen. Landelijk draaien er nog zes van soortgelijke GLB-pilots, gecoördineerd door BoerenNatuur en LTO Nederland, verspreid over de regio's in diverse sectoren en met verschillende doelen. Voor de westelijke veenweiden hebben Water, Land & Dijken, Agrarisch Collectief NHZ en Rijn Vecht & Venen de handen ineengeslagen.

Zo werken veertig agrarische ondernemers de komende twee jaar in de praktijk aan een puntensysteem voor vergroeningsmaatregelen in het gebied. Ook wordt op polderniveau op diverse plekken in de provincie gekeken welke verbeteringen ondernemers zelf zien bij het realiseren van ecologische verbindingen, in de vorm van groenblauwe dooradering van hun gebieden.

Onduidelijkheid

Volgens projectleider Walter Menkveld van Water, Land & Dijken ging een intensief traject vooraf aan de GLB-pilot in de veenweiden. 'Er is nog veel onduidelijkheid over het nieuwe Europese landbouwbeleid, zelfs wanneer dat precies ingaat. Wel is duidelijk dat vergroening een belangrijk thema wordt in de te varen koers. Daar willen we, mede op voorspraak van het landbouwministerie, op voorsorteren.'

De drie collectieven hebben de afgelopen periode gebruikt om een puntensysteem te ontwikkelen voor de honorering van specifieke inzet. De deelnemende veehouders kunnen kiezen uit drie modules: bodem, water en klimaat. Ze hebben daarbij de keuze uit een reeks maatregelen.

App

'Afhankelijk van de score per onderdeel verzamelt de deelnemer punten die boven een bepaald minimum geld opleveren,' legt Menkveld uit. 'Er is een speciale app ontwikkeld die het de deelnemers gemakkelijk maakt om de maatregelen van hun keuze aan te klikken en hun score te bekijken.'

Melkveehouder Jan Uitentuis uit Middenbeemster meldde zich aan. 'Ik ben nieuwsgierig naar de voorgestelde maatregelen om meer winst te behalen, bedrijfseconomisch, maar ook op het gebied van duurzaamheid. Onder deskundige begeleiding denk ik dat er nog zeker ruimte is voor verbetering, hoewel er ook daar wel een eind aan zit.'

Studieclubs

Het is de bedoeling om de deelnemers aan de pilot extra te begeleiden in de vorm van studieclubs.

Weer

 • Donderdag
  16° / 10°
  20 %
 • Vrijdag
  17° / 11°
  70 %
 • Zaterdag
  16° / 11°
  90 %
Meer weer