Nabetaling zorgt voor betere liquiditeit melkveesector

De liquiditeit van melkveebedrijven verbeterde zich over de eerste drie maanden van 2019 verder. Dat blijkt uit de liquiditeitsprognose melkveehouderij. De stijging komt vooral door een nabetaling van de melk in januari.

Nabetaling+zorgt+voor+betere+liquiditeit+melkveesector
© Johan Wissink

De stand op de rekening-courant steeg gemiddeld met 10.600 euro ten opzichte van eind 2018. Na oktober 2018 werd de kentering al zichtbaar, blijkt uit de prognose die tot stand kwam door samenwerking tussen Wageningen Economic Research, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en ABN Amro.

Ondanks de dalende melkprijs nam het saldo op de rekening-courant in het eerste kwartaal toe door extra premies in januari over het voorgaande jaar. Daarbij gaat het om premies voor bijvoorbeeld verduurzaming en weidegang. Hierdoor zijn de melkopbrengsten in januari bijna altijd hoger dan de maanden ervoor.

Lopende rekening

In vergelijking met het laatste kwartaal van 2018 werd dit eerste kwartaal gemiddeld minder geïnvesteerd en lagen de toegerekende kosten op een lager niveau. De gemiddelde stand op de lopende rekening, de resultante van bij- en afschrijvingen, komt aan het eind van het eerste kwartaal in 2019 uit op 7.000 euro.

Dat is een stijging van 10.600 euro ten opzichte van de stand aan het eind van 2018, maar 10.000 euro lager dan de stand een jaar eerder. De daling op jaarbasis kwam vooral door lagere inkomsten uit melk en zuivel.

Boterprijzen

Aan het begin van 2019 stegen de boterprijzen iets, maar liggen half april weer op het niveau van eind 2018. Per saldo liggen de boterprijzen in 2019 bijna 20 procent onder die van het gemiddelde van 2018. De magere melkpoederprijzen daalden na half september zo'n 4 procent minder dan de boterprijzen.

Begin 2019 laten de melkpoederprijzen een stijgende tendens zien. Per saldo liggen de melkpoederprijzen bijna 10 procent boven het gemiddelde van 2018. Zowel in Europa als in andere belangrijke zuivelproducerende landen werd er in 2018 meer melk geproduceerd, behalve in Australië en Rusland. In Nederland daalde de melkaanvoer in 2018 met 3 procent. In 2019 zet deze tendens zich voort, zo verwachten de onderzoekers.

Ruwvoervoorraden

Het is onduidelijk of de naweeën van de droogte van 2018 dit voorjaar nog doorwerken. De temperatuur is goed zodat de grasgroei al vroeg op gang is gekomen. De afgelopen winter verliep vrij droog en dit zou volgens de onderzoekers op termijn kunnen leiden tot een tekort aan ruwvoer, mede doordat de ruwvoervoorraden uit voorgaande jaren extra zijn aangewend vanwege de droogte in 2018.

Sinds het begin van het jaar steeg de Global Dairy Trade prijsindex met bijna 20 procent en ligt hiermee op het niveau van zomer 2017 die zich kenmerkte door een sterke stijging van de melkprijs. Door de betere marktomstandigheden zijn er nauwelijks interventievoorraden melkpoeder meer.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  21° / 13°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 13°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 9°
  5 %
Meer weer