Ook rechter worstelt met dikke stapel fosfaatdossiers

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gaat met een speciale projectmatige aanpak de enorme toevloed aan fosfaatrechtszaken behandelen. Anders zou de behandeling er van zeker vier jaar duren.

Ook+rechter+worstelt+met+dikke+stapel+fosfaatdossiers
© Landpixel

Om de behandeling van de fosfaat zaken toe te lichten en het proces te bespoedigen, hield het CBb donderdag in Den Haag een informatiebijeenkomst. Die was vooral bedoeld voor de advocatuur. Er is voor gekozen om eerst de zaken rondom de fosfaatrechten uit 2018 te behandelen. Dat zijn er ongeveer 750.


De 750 tot achthonderd zaken die in 2017 hun oorsprong hebben, worden daarna behandeld. Gaandeweg de afhandeling van de fosfaatzaken komen er ook telkens nieuwe bij. Ook over deze dossiers doet de CBb-rechter pas uitspraak, nadat de fosfaatzaken die in 2018 bij het CBb zijn ingediend zijn behandeld.

Extra personeel

Deze keuze is aanvechtbaar, realiseert het CBb zich. Maar niets doen en volgens de gebruikelijke procedure te werk gaan, zou betekenen dat uitspraken tenminste vier jaar op zich kan laten wachten. Het CBb kan namelijk het grote aantal zaken niet aan, vergelijkbaar met de situatie rondom de afhandeling van bezwaarschriften bij RVO. Noch voor deze rijksdienst, noch het CBb is het op korte termijn een oplossing om extra personeel op te leiden. Rechters opleiden duurt vijf tot zes jaar.

Normaal krijgt het CBb duizend zaken per jaar te verwerken. Maar dit aantal is in 2017 gestegen naar tweeduizend en in 2018 naar drieduizend. Op dit moment zijn er nog 1.400 bezwaarschriften die RVO moet afhandelen. Bovendien krijgt het CBb een toenemend aantal zaken uit de veehouderijsector te behandelen die niet met de fosfaatrechten te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de POR-regeling in de varkens-en pluimveehouderij.

Individuele disproportionele last

Het accent bij de speciale projectmatige aanpak van de fosfaatrechtenzaken uit 2018, ligt op de individuele disproportionele last. Dit begrip is ook de reden dat er zoveel rechtszaken door het CBb individueel behandeld moeten worden. De rechter heeft namelijk geoordeeld dat grote groepen onder één noemer afhandelen de betrokken melkveehouderijen te kort zou kunnen doen.

Voorafgaand aan de uitspraken, die vanaf mei over de disproportionele last zullen starten, probeert het college in maart en april zoveel mogelijk zaken te behandelen met een andere reden van bezwaar, zoals (dier) ziekte, jong vleesvee, grondgebondenheid, in-en uitscharen, verplaatsingen op de peildatum van 2 juli 2015, andere knelgevallen en procesmatige zaken.

Procesvertragend

Het CBb doet een beroep op de advocatuur om daar waar mogelijk gezamenlijk te werk te gaan en niet nodeloos procesvertragend te werken. Niet meer bewijslast opsturen dan noodzakelijk en niet wachten met aanleveren tot de uiterste inzenddatum is aangebroken. Hoe dikker het dossier, hoe eerder opsturen.

Ook benadrukt het CBb het belang van een goed afgewogen betoog, aangezien er niet meer spreektijd zal worden geboden dan de wettelijk voorgeschreven vijf minuten. Uitstel van behandeling is niet mogelijk, tenzij er buitengewoon uitzonderlijke omstandigheden aangevoerd kunnen worden.

Rechtszaken

Mogelijk worden de rechtszaken niet behandeld in het kantoorpand van het CBb in Den Haag, maar bij de Raad van State , ook in den Haag. Om vertraging op de zittingsdag zelf te voorkomen, is het van groot belang om het adres in de uitnodiging goed te checken. Als het CBb uitspraak heeft gedaan, is er geen beroep meer mogelijk.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  5° / -1°
  20 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  40 %
 • Zaterdag
  9° / 6°
  90 %
Meer weer