Zicht op knelpunten grondgebondenheid

De vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland wil weten welke knelpunten melkveehouders ervaren om grondgebonden te worden. Een pilot in de Achterhoek moet duidelijkheid verschaffen.

Zicht+op+knelpunten+grondgebondenheid
© Mike Schellart

De Commissie Grondgebondenheid kwam in april vorig jaar in opdracht van LTO Nederland en NZO met een advies over de invulling van de grondgebondenheid in de Nederlandse melkveehouderij. Uitgangspunten in het advies waren onder andere een minimumpercentage eiwit van eigen land en een voldoende grote huiskavel.

Na het uitbrengen van het advies ging de vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland met melkveehouders in gesprek over het advies. 'Daaruit bleek dat een deel van onze leden het advies een heel grote opgave vindt', zegt vakgroeplid Dirk Bruins. Volgens hem gaat het vooral om boeren in intensievere veegebieden in een kleinschalig landschap. 'Als vakgroep willen we weten tegen welke knelpunten ze aanlopen.'

Samen met Kadaster

Om daar achter te komen, initieerde de vakgroep een pilot in de Achterhoek, samen met het Kadaster. In een gebied van 25.000 hectare is de verkaveling in kaart gebracht. Aan de hand daarvan wordt door het Kadaster, in samenwerking met Wageningen Economic Research, een plan gemaakt om de verkaveling te optimaliseren.

Tevens wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om te voldoen aan de norm van 65 procent eiwit van eigen land. Een klankbordgroep van melkveehouders en een akkerbouwer uit dit gebied geven input en bekijken of het plan uitvoerbaar is.

Meer potentie

'Uit de eerste gegevens blijkt dat het gebied qua grondgebondenheid meer potentie heeft dan gedacht', weet Bruins. 'Er is veel verkaveld, maar dat kan doorgaan, zeker wanneer er ook infrastructurele maatregelen worden genomen zoals het aanleggen van tunnels en bruggen.' Ook slimme ruilingen en samenwerking met terreinbeherende organisaties en particuliere grondbezitters kunnen helpen.

Als het gaat om eiwit van eigen land moeten buurtcontracten soelaas bieden. Bruins: 'Het helpt als ook de overheid werkt met de systematiek van buurtcontracten.'

De pilot loopt tot eind mei. Daarna moet blijken of deze aanpak ook elders kan worden gebruikt, zodat aan de bouwsteen 'huiskavel met genoeg gras' kan worden voldaan.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  7° / 4°
  70 %
 • Maandag
  9° / 7°
  70 %
 • Dinsdag
  8° / 6°
  20 %
Meer weer