LTO+op+bres+voor+fosfaatrechten+pachters
Nieuws
© Nieuwe Oogst

LTO op bres voor fosfaatrechten pachters

De fosfaatrechten behoren toe aan de houders van de dieren, stelt LTO. Voorzitter Wil Meulenbroeks van LTO-vakgroep Melkveehouderij zet vraagtekens bij de uitspraak van de pachtkamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over het eigendomsrecht.

Die stelde dat in een aantal gevallen, zoals bij hoevepacht, de pachters bij bedrijfsbeëindiging moeten delen met de verpachter. 'De fosfaatrechten zijn destijds toebedeeld aan de houders van dieren. Ze zijn voor het vee, stelde de minister. Daar staat LTO achter', zegt Meulenbroeks.

Het gerechtshof deelde die mening, maar voorzag ook een aantal uitzonderingen. Wanneer de verpachter langdurig voor het bedrijf belangrijke bedrijfsmiddelen beschikbaar stelt aan de pachter, heeft de verpachter aanspraak op fosfaatrechten. Die laatste uitspraak noemt de vakgroepvoorzitter verwarrend. 'Het is een mengeling van het optellen en aftrekken van argumenten. Dat maakt het een vreemde uitspraak.'

Rechten nooit verkopen

De rechter stelt dat bij hoevepacht de rechten behoren bij de hoeve. 'Dat zou betekenen dat de verpachter deze rechten nooit zou mogen verkopen. Hier is veel onduidelijk over', vindt Meulenbroeks. Datzelfde geldt voor de groei van het bedrijf in de melkquotumperiode. 'Stel dat een melkveehouder in die periode is gegroeid door zelf melkquotum aan te kopen. Die groei heeft geleid tot meer dieren op referentiedatum 2 juli 2015 en daardoor tot meer fosfaatrechten. Moet de melkveehouder die door quotumaankoop verworven hoeveelheid ook delen?'

De vakgroep heeft de uitspraak aangekaart bij het ministerie van LNV om deze situatie aan te pakken. Omdat LTO en LNV geen partijen zijn in deze civiele procedure, kunnen ze in dit geval niet optreden. 'Als LTO willen we invloed uitoefenen op de overheid en de rechtspraak om op deze manier bij volgende uitspraken een ander, voor pachters positiever, oordeel uit te lokken. We onderzoeken nu welke stappen kansrijk en haalbaar zijn, bijvoorbeeld in samenwerking met veehouders die in een soortgelijke situatie zitten.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  19° / 5°
  10 %
 • Woensdag
  20° / 6°
  10 %
 • Donderdag
  18° / 9°
  45 %
Meer weer