Landbouwleiding+Evides+kan+watervraag+niet+aan
Nieuws
© William Hoogteyling

Landbouwleiding Evides kan watervraag niet aan

De langdurige droogte in 2018 maakt ook duidelijk dat er grenzen zijn aan het volume van de Evides-landbouwwaterleiding die zoetwater vanuit De Biesbosch naar Zeeland transporteert. De capaciteit van 19.000 kuub per dag bleek niet voldoende om aan de vraag te kunnen voldoen.

Evides transporteert al sinds de jaren negentig voorgezuiverd oppervlaktewater uit de Maas, dat is opgeslagen in spaarbekkens in de Biesbosch, via de landbouwwaterleiding naar Zuid-Beveland. Dit doet het bedrijf als extra service naar de boeren en fruittelers in het gebied en het valt niet onder de vereisten van de Drinkwaterwet.

Momenteel zijn er rond de driehonderd gebruikers, voornamelijk fruittelers. Sinds afgelopen zomer zijn er bij Evides nog zo'n vijftien aanvragen voor nieuwe aansluitingen bijgekomen. Zoveel aanvragen in korte tijd is volgens Evides nog nooit eerder voorgekomen, sinds de ingebruikname van de landbouwleiding halverwege de jaren negentig.

Andere oplossingen nodig

Evides geeft aan dat het niet mogelijk is om meer gietwater te leveren via het bestaande landbouwwatersysteem. Een tweede leiding vanuit de Biesbosch aanleggen is veel te duur. Om langdurige perioden van droogte, zoals in 2018, te overbruggen, zijn dus andere oplossingen nodig. Daarom hield het waterbedrijf dinsdag samen met ZLTO een bijeenkomst in Heinkenszand.

Ongeveer vijftig fruittelers, akkerbouwers en melkveehouders kwamen naar De Stenge om mee te denken en te praten over alternatieven voor voldoende zoetwaterbeschikbaarheid.

Woordvoerder Rianne de Voogt van Evides geeft aan dat het waterbedrijf niet meer kan doen dan het nu al doet. 'Wij leveren al heel lang water voor de boeren en tuinders. We doen dit graag, maar als de capaciteit van de landbouwleiding bereikt is, dan stopt daar ook onze service.'

Reservoirs

Evides denkt met ZLTO mee over mogelijke alternatieven. 'Denk aan de aanleg van grote reservoirs of buffers in het gebied waar regenwater en water van elders in opgeslagen kan worden. Daarbij spelen de provincie en het waterschap een belangrijke rol', zegt De Voogt.

'Er stroomt nu nog veel water de Westerschelde in, bijvoorbeeld vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap. Dat zou je misschien ook kunnen gebruiken voor het beregenen van de gewassen. In de wintermaanden zou je ook water uit de landbouwwaterleiding kunnen aftappen en opslaan. Nu staat de leiding in de winterperiode lange tijd stil.'

Om te zorgen dat ook de ondernemers aan het einde van de landbouwwaterleiding het komende seizoen voldoende waterdruk hebben in de piekperioden, oppert Evides om een gebruikersschema op te stellen.
'Dat je bijvoorbeeld groepen maakt van twintig ondernemers per deelgebied en afspraken maakt wanneer een bepaalde groep met water uit de leiding kan beregenen. Zo kun je de waterdruk beter reguleren.'

Vijf pijlers ZLTO
Johan Elshof, specialist Water bij ZLTO, zette in Heinkenszand de mogelijke alternatieven voor zoetwaterbeschikbaarheid nog eens op een rij. ZLTO zet daarbij in op vijf pijlers. 1) Actieve verzilting voorkomen. 2) Zoetwaterbuffers behouden, beschermen en vergroten. 3) Zuiniger en efficiënter watergebruik op bedrijfsniveau. 4) Stimuleren van innovaties. 5) Een bredere oriëntatie op de aanvoer van extern water. Voor de kortere termijn denkt Elshof aan de verdergaande opslag van zoetwater. 'Ondernemers kunnen bijvoorbeeld in het voorjaar water uit de landbouwleiding aftappen en het op hun eigen bedrijf in een bassin of kreekrug opslaan.' Voor de aanvoer van extern water denkt Elshof aan water uit de Brabantse Wal en het Volkerak-Zoommeer.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  7° / 2°
  90 %
 • Donderdag
  6° / 1°
  70 %
 • Vrijdag
  7° / 1°
  70 %
Meer weer