Oppervlaktewater+in+Delfland+weer+schoner
Achtergrond
© Harry Stijger

Oppervlaktewater in Delfland weer schoner

De waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden in het beheergebied van Hoogheemraadschap van Delfland laat ook over 2018 een positieve ontwikkeling zien: minder meststoffen en minder gewasbeschermingsmiddelen in het water.

Minder meststoffen betekent minder kans op kroos in de Schie, de Vliet, de Gaag en andere wateren. Minder gewasbeschermingsmiddelen in het water betekent voor de glastuinbouw dat er meer toegestane middelen overblijven om plagen te bestrijden.

Uit de metingen van vorig jaar blijkt een verdere daling van het zomergemiddelde van stikstof. Het aantal aangetroffen gewasbeschermingsmiddelen is ook afgenomen. De concentraties van de aangetroffen middelen lopen wel iets op ten opzichte van 2017.

'We gaan deze cijfers nader analyseren vanwege de waterinlaat vanuit de Brielse Maas', zegt hoogheemraad Ingrid ter Woorst. De concentraties stikstof en gewasbeschermingsmiddelen voldoen aan de prestatie-indicatoren voor 2018.

Uitzonderlijk jaar

Volgens Ter Woorst was het spannend, omdat 2018 door de droogte een uitzonderlijk jaar was. 'Wij zitten op de goede lijn, niet alleen vanwege de te behalen waterkwaliteitsnormen, maar ook omdat schoon en gezond water belangrijk is voor iedereen. Hier hebben we een gemeenschappelijk belang: het waterschap vanwege de waterkwaliteit, de glastuinbouw vanwege het toelatingsbeleid, eerlijke concurrentie en duurzaam imago.'

De hoogheemraad stelt dat het resultaat te danken is aan de intensieve samenwerking van alle partners, Glastuinbouw Nederland, de gewasbeschermingsproducenten via de Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto), maar vooral ook de glastuinbouwondernemers. Onder andere in de gebiedsgerichte aanpak waarin het waterschap alle glastuinbouwpolders twee jaar lang intensief monitort en samen met de ondernemers de problemen aanpakt. Daarna moet de ondernemers het zelf oppakken.

Alert blijven

'We moeten wel alert blijven, want helaas zien wij ook dat de aandacht verslapt en sommige ondernemers toch weer de fout in gaan als wij zo'n polder verlaten.'

Nefyto is ook verheugd over de positieve trend, omdat zij het van belang vindt dat de middelen niet in het water terechtkomen. Eveneens zijn Jacco Vooijs en Theo Ammerlaan, voorzitters van respectievelijk Glastuinbouw Westland en Oostland, blij met de resultaten.

Trots

'We zijn trots op wat de tuinbouw bereikt heeft, ondanks of dankzij de droge zomer. We zijn weer een stapje verder in verbetering van de waterkwaliteit. Wel is blijvende aandacht voor het watersysteem nodig en moeten we het waterbewust ondernemen hoog op de agenda houden', zegt Vooijs.

'Het beleid van gebiedsgerichte aanpak en samenwerking met het hoogheemraadschap kan wat ons betreft door de nieuwe coalitie van Delfland worden voortgezet. Handhaven is alleen nodig voor een ondernemer die bewust loost.'

Weer

 • Zaterdag
  15° / 9°
  10 %
 • Zondag
  14° / 13°
  90 %
 • Maandag
  12° / 8°
  20 %
Meer weer