Veertig+camera%27s+houden+steenmarter+in+de+gaten
Nieuws
© Provincie Fryslân

Veertig camera's houden steenmarter in de gaten

Zes agrarische collectieven in Friesland zijn gestart met de monitoring van steenmarters. Ze hebben begin deze maand wildcamera's geplaatst bij weidevogelnesten. De collectieven willen onderzoeken wat de invloed van de steenmarters is op de predatie van eieren.

Verspreid over tien weidevogelgebieden zijn in totaal veertig wildcamera's geplaatst. Deze maken zowel overdag als 's nachts een foto wanneer er beweging voor de lens wordt waargenomen.


In de afgelopen jaren is het aantal steenmarters fors toegenomen, geven de collectieven aan. 'In een aantal weidevogelgebieden bestaat de indruk dat de steenmarter een aanzienlijk deel van de weidevogeleieren opeet. Mogelijk zelfs meer dan de vos. Of dit daadwerkelijk zo is, wordt nu door middel van de cameramonitoring vastgesteld.'

Ontheffing

Als na afloop van het broedseizoen vaststaat dat de steenmarter een belangrijke rol speelt bij de predatie van weidevogelnesten, willen de collectieven voor de betreffende gebieden samen met andere betrokken partijen bekijken of er via de Faunabeheereenheid een ontheffing voor vangen en doden aangevraagd kan worden.

In de betreffende gebieden wordt al op verschillende manieren uitvoering gegeven aan weidevogelbeheer. Denk hierbij aan het later maaien van (kruidenrijke) percelen, beheer van plasdras en/of het verhogen van slootwaterpeilen en het behouden van de landschappelijke openheid. Ondanks deze investeringen en inspanningen blijft het broedsucces in een deel van de weidevogelkerngebieden helaas achter, constateren de collectieven.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  17° / 10°
  40 %
 • Dinsdag
  17° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  18° / 8°
  20 %
Meer weer