ABAB%3A+gunstige+ontwikkeling+geitenmelkprijs
Nieuws
© nieuwe oogst

ABAB: gunstige ontwikkeling geitenmelkprijs

De melkprijs in de geitenhouderij ontwikkelt zich gunstig. In het eerste kwartaal 2019 ligt de melkprijs ongeveer 3 cent per 100 kilo melk hoger als vorig jaar. Het geeft geitenhouders met een hoge kritieke opbrengstprijs kans om hun financiele buffer op te bouwen.

Dat constateert ABAB Accountants en Adviseurs. Het aanbod van melk wordt de komende jaren afgeremd door het uitbreidingsverbod. Voor bedrijven met een hoge kritieke opbrengstprijs geeft dit ruimte om hun bedrijfsvoering te optimaliseren en er zo voor te zorgen dat hun financiële buffer vergroot wordt en de kostprijs omlaag gaat.

De gunstige ontwikkeling van de melkprijs komt na een - voor de geitenhouderij - roerig 2018. Diverse provincies kondigde een uitbreidingsverbod voor de sector aan, dit naar aanleiding van gezondheidsonderzoek naar een mogelijk hoger risico op longontsteking. Een forse toename van de melkproductie leidde tot een verdere daling van de melkprijs. Het jaar kenmerkte zich ook door wisselende weersomstandigheden: een koud voorjaar gevolgd door een droge en warme zomer.

Lagere melkgift

In de melkgeitenmonitor van MijnABAB blijkt dat de melkopbrengsten vorig jaar onder druk stonden. De melkprijs is met 7,6 procent gedaald, van 63,40 euro naar 58,54 euro per 100 kilo melk. Mogelijk dat een laatste ronde nabetalingen de prijsdaling nog beperkt.

Voor het eerst in jaren is ook de productie per geit teruggelopen: van 1.175 kilo in 2017 naar 1.157 kilo per geit in 2018. De weersomstandigheden in 2018 hebben hierbij een rol gespeeld. Het koude voorjaar heeft er bij verschillende bedrijven toe geleid dat de melkproductie minder voorspoedig op gang kwam. De warmte in de zomer heeft daarnaast ook zijn effect gehad.

Krachtvoerkosten

De krachtvoerkosten zijn met 1,4 cent per kilo melk gestegen, als gevolg van een prijsstijging en als gevolg van de invoering van VLOG-voer. De toename van de ruwvoerkosten met 0,68 cent per kilo melk is vooral veroorzaakt door de lagere ruwvoerwinning vanwege de droogte. Dit komt vooral tot uiting in geslonken voorraden.

De toename van de veekosten wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de forse prijsstijging van strooisel. De kosten hiervan zijn met ongeveer 1,5 cent per kilo melk gestegen.

Kritieke opbrengstprijs

De afgelopen jaren heeft de kritieke opbrengstprijs ongeveer op een niveau van 50 cent per kilo melk gelegen. In 2018 is de kritieke opbrengstprijs gestegen naar 52,65 cent per kilo melk. De spreiding tussen de bedrijven in kritieke opbrengstprijs is echter groot.

De kritieke opbrengstprijs zegt iets over hoe gevoelig een bedrijf is voor een daling van de melkprijs. Het geeft aan wat een geitenhouder minimaal voor de melk moet ontvangen om op jaarbasis aan alle financiële verplichtingen en privé-onttrekkingen te kunnen voldoen. In deze prijs zijn geen vervangingsinvesteringen of eventueel verschuldigde belastingen opgenomen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  30° / 13°
  10 %
 • Donderdag
  32° / 19°
  40 %
 • Vrijdag
  28° / 19°
  70 %
Meer weer