Groeicijfer+agrarische+sector+fors+negatief
Nieuws
© Archief

Groeicijfer agrarische sector fors negatief

Het productievolume in de Nederlandse agrarische sector is in 2018 met 1,5 procent gedaald. Dit ongebruikelijk negatieve cijfer is voornamelijk te wijten aan de droogte, beperkende regelgeving in de melkvee-en varkenshouderij en de fipronil affaire in de pluimveehouderij.


Gerekend vanaf 2005 heeft de agrarische sector nog niet eerder dergelijke negatieve groeicijfers laten zien, blijkt uit het vandaag verschenen rapport 'Outlook 2019' van het ING Economisch Bureau. De laatste jaren nam de productiegroei telkens met tenminste een procentpunt per jaar toe. In 2012 was het productiegroeicijfer van de agrarische sector voor het laatst negatief.

Hogere voerkosten in 2019

Sommige groeiremmende factoren, zoals een krimpende veestapel, zullen ook in 2019 een rol spelen. Maar minder sterk dan dit jaar waardoor de productiegroei waarschijnlijk weer positief uitpakt, met een half procent.

ING Bank gaat er van uit het rendement in de melkveehouderij in 2019 onder druk blijft staan, vanwege hogere voerkosten. De hogere voerkosten zijn vooral te wijten aan lagere voervoerraden als gevolg van de droogte afgelopen jaar.

De vleesvarkenshouderij zal komend jaar net als dit jaar een matig inkomen verdienen, luidt de prognose van ING Bank. Vooral vanwege veel aanbod en relatief hoge voerkosten. 2019 zal in Noord-Brabant en Noord-Limburg in het teken staan van sanering van de varkenshouderij.

Vleeskuikenhouderij uitzondering

Ook de legpluimveehouderij staat na de fipronil affaire waarschijnlijk opnieuw een lastig jaar te wachten. Dat heeft te maken met stijgende kosten en fors toenemende productie in Europa. Vleeskuikenhouders kenden in 2018 bovengemiddeld rendement, in tegenstelling tot de meeste andere veehouderijsectoren. Voor 2019 zijn de verwachtingen gematigd positief, want de oplopende voerkosten verminderen het rendement. Vanwege de kosten van pluimveerechten is er nauwelijks groei mogelijk, constateert ING Bank.

Mestoverschot grootste uitdaging

In 2019 wordt de aanpak van het mestoverschot de grootste uitdaging. Tegelijkertijd is er perspectief, vanwege het Europese principeakkoord over een nieuwe meststoffenverordening die handel in organische mest tussen lidstaten mogelijk maakt. Dit kan ook leiden tot minder kunstmestverbruik, een speerpunt uit de kringloopvisie van minister Carola Schouten.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  32° / 19°
  40 %
 • Vrijdag
  28° / 19°
  70 %
 • Zaterdag
  22° / 18°
  50 %
Meer weer