Limburg+pakt+wildschade+aan
Nieuws
© Maartje van Berkel

Limburg pakt wildschade aan

Als eerste provincie in Nederland gaat Limburg met gebiedsgerichte maatregelen schade aan landbouwgewassen door dieren in het wild drastisch verminderen. De eerste maatregelen zijn al genomen en over twee jaar moeten de eerste resultaten zichtbaar zijn.

Dit faunaschadepreventieproject wordt gecoördineerd en uitgevoerd door de LLTB. Dit gebeurt in samenspraak met provincie Limburg, de Jagersvereniging en de wildbeheereenheden en in nauwe samenwerking met de Faunabeheereenheid Limburg.

Het project is op 1 februari gestart en loopt tot 1 februari 2021. Doel is om het bedrag van 5 tot 7 ton aan schadevergoedingen dat jaarlijks aan boeren wordt uitgekeerd, omlaag te brengen.

Inzetten op preventie

Het project richt zich in eerste instantie op een pakket maatregelen dat schade moet voorkomen. Voor provincie Limburg, die het project voor de helft subsidieert, weegt preventie zwaarder dan bestrijding van de veroorzakers van de schade. Zij wil een gebiedsgerichte, provinciedekkende en breedgedragen aanpak.

‘Schade helemaal voorkomen zal nooit lukken, maar we willen wel meer aan preventie doen’, licht projectleider Koen van Weelden van de LLTB toe.

‘Het gaat om alle diersoorten die schade veroorzaken. Eerst willen we in beeld krijgen welke diersoorten in welke gebieden voor schade zorgen.’

Voor alle diersoorten

‘De vijf soorten die nu de meeste schade veroorzaken, zijn dassen, wilde zwijnen, ganzen, mezen en bevers’, vervolgt Van Weelden. ‘Zeker de bever zal in de nabije toekomst voor veel meer overlast gaan zorgen dan nu het geval is.’

Per diersoort komen er specifieke maatregelen die de bever weghouden uit landbouwgebieden of verjagen. ‘De vraag is hoe je dat gaat doen. Daar gaat dit project over. We zoeken nu naar maatregelen die effectief zijn en voor de boeren werkbaar’, vertelt Van Weelden.

Overleg natuurorganisaties

De LLTB is over de schade aan landbouwgewassen ook in overleg met terreinbeheerders en natuurorganisaties. De dieren hebben namelijk hun broed- en rustplekken in de natuur, al ligt de hoofdverantwoordelijkheid voor preventie van wildschade bij de boeren.

‘Er zijn veel klachten over schade door ganzen, wilde zwijnen en dassen. Boeren vragen vaak advies hoe ze ganzen kunnen verjagen. We kunnen hen daar meteen mee helpen.

‘We willen zo snel mogelijk het laaghangend fruit op preventiegebied als eerste plukken en de meest acute problemen oplossen’ verklaart Van Weelden.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  7° / 0°
  30 %
 • Donderdag
  3° / 2°
  80 %
 • Vrijdag
  7° / 5°
  80 %
Meer weer