Aantal+vmbo%27ers+stagneert%2C+aantal+mbo%27ers+daalt
5 vragen
© Pixabay

Aantal vmbo'ers stagneert, aantal mbo'ers daalt

Het aantal werknemers in de diverse agrarische sectoren blijft toenemen. Ook voor de toekomst verwachten vrijwel alle sectoren een groei, blijkt uit het Colland Arbeidsmarktonderzoek 2018. De aantallen studenten op vmbo's en mbo's laten een stagnatie zien.

Hoeveel vacatures staan er open in de groene sectoren?

Het arbeidsonderzoek is gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2017. In dat jaar telden de groene sectoren 14.700 vacatures, waarvan 26 procent als moeilijk vervulbaar wordt beschouwd. Volgens voorlopige cijfers is het aantal vacatures in 2018 doorgegroeid naar 16.100.

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) meldde vorig jaar dat vacatures binnen de varkenshouderij en boomkwekerij en voor trekkerchauffeurs, loonwerkers, landbouwmachinisten en hoveniers het moeilijkst zijn in te vullen.

Hoe verhouden de instroom en uitstroom van werknemers zich tot elkaar?

In 2017 zijn 27.470 werknemers ingestroomd bij bedrijven in de groene sectoren. Dat was een flinke groei ten opzichte van de 24.090 in 2015. Voor vorig jaar werd ook een groei verwacht, naar 28.660.

In 2017 stroomden 24.480 mensen uit de groene sectoren. Personeelswisselingen zijn relatief het grootst in de sectoren paddenstoelenteelt, open teelten tuinbouw en open teelten bloembollen.

Wat is het opleidingsniveau van werknemers?

Iets meer dan de helft van de werknemers met een vast contract (53 procent) heeft een mbo-opleiding. Dat aandeel is hoger dan in de totale arbeidsmarkt in Nederland. Bijna een kwart van de werknemers met een vast contract heeft een vmbo-opleiding.

Komen er genoeg jongeren van de groene opleidingen?

Tot studiejaar 2015-2016 steeg het aantal vmbo'ers. Sindsdien stagneert het rond 17.700. In dezelfde periode daalde het aantal mbo'ers met 9 procent naar 18.130. In het hoger onderwijs steeg het aantal studenten in het groene onderwijs in vier jaar tijd met 15 procent naar 7.370.

Wat is het effect van de vergrijzing in de groene sectoren?

In de leeftijdsopbouw van werknemers zijn er grote verschillen per sector. In de sectoren als geheel werken er meer jongeren (tot en met 24 jaar) met een vast contract, ten opzichte van de totale Nederlandse arbeidsmarkt. Het aandeel oudere werknemers (55 jaar en ouder) met een vast contract is lager dan op de Nederlandse arbeidsmarkt als geheel.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  22° / 14°
  20 %
 • Maandag
  18° / 15°
  60 %
 • Dinsdag
  18° / 14°
  20 %
Meer weer