Wiebes+weigert+voorrang+voor+lokale+projecten+zonnestroom
Nieuws
© Landpixel

Wiebes weigert voorrang voor lokale projecten zonnestroom

Kleinschalige initiatieven voor het opwekken van duurzame stroom krijgen geen voorrang bij de toelating tot het elektriciteitsnet. Minister Eric Wiebes (EZK) laat dat weten aan de Tweede Kamer.

William Moorlag (PvdA) had de minister schriftelijke vragen gesteld over de problemen die lokale initiatieven met onder meer zonnepanelen in de praktijk ondervinden. Het komt geregeld voor dat de netbeheerder dergelijke projecten door capaciteitsproblemen geen toegang kan verlenen. Het Kamerlid noemt dat 'frustrerend'.

Hij wijst de minister onder meer op de afspraak in het concept Klimaatakkoord dat de komende jaren de helft van de nieuwe hernieuwbare energieproductie in eigendom komt van de lokale omgeving. Dat gaat niet lukken wanneer projectontwikkelaars grondposities innemen voor grootschalige zonneparken en netwerkcapaciteit claimen.

Publieke taak

Minister Wiebes weigert echter om kleine initiatieven voorrang te geven bij het verlenen van toegang tot het elektriciteitsnet. 'Dat is een publieke taak belegd bij de netbeheerder conform wettelijke en regulatorische uitgangspunten. De netbeheerder moet daarbij non-discriminatoir handelen', stelt de bewindsman.

Hij spreekt tegen dat grote projecten al ruim van tevoren capaciteit krijgen toegewezen. 'Verplichtende afspraken worden meestal pas gemaakt als een project verder is uitgewerkt en men daarbij zekerheid heeft over de SDE+-subsidie en over de omgevingsvergunning.'

Gesprekken over beleid

De doelstelling dat in 2030 de helft van de groene elektriciteit wordt opgewekt door kleinschalige en lokale projecten, blijft voor Wiebes wel overeind staan. Hij laat de Kamer weten dat gesprekken gaande zijn met overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om te kijken welk beleid daar de komende jaren voor nodig is.

Weer

 • Donderdag
  5° / 2°
  40 %
 • Vrijdag
  6° / -1°
  40 %
 • Zaterdag
  7° / 5°
  20 %
Meer weer