Onderbouwing middelresten in mest en weidevogeldaling flinterdun

Uitgezonderd de berekende samenhang met het aantal mestkevers ontbreekt de wetenschappelijk statistische onderbouwing volledig in het onderzoeksrapport naar 'mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelenresten op veehouderijbedrijven in Gelderland'.

Onderbouwing+middelresten+in+mest+en+weidevogeldaling+flinterdun
© Ruud Ploeg

Dat bevestigt onderzoeker en opsteller van het rapport Jelmer Buijs van Buijs Agro-Services uit Bennekom desgevraagd. Stichting AgriFacts (STAF) zegt in een uitgebreid rapport dat iedere wetenschappelijke onderbouwing voor de veronderstelde relatie ontbreekt.

'We hebben ons bij de statistische onderbouwing bewust beperkt tot het verband tussen de aanwezigheid van mestkevers in mestvlaaien en de gemeten residuen van bestrijdingsmiddelen in mest. Vervolgonderzoek komt er zeker, waarbij de statistische onderbouwing ook wordt meegenomen. Bijvoorbeeld voor een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.'

Waarnemingen

Volgens STAF, die het 170 pagina's tellende onderzoek van Buijs analyseerde, deugt ook de statistische onderbouwing van het verband tussen mestkevers en residu van bestrijdingsmiddelen in mest niet, omdat het aantal waarnemingen zeer beperkt is en de variatie groot.

Op twintig bedrijven is gekeken naar het verband tussen de hoeveelheid insecticiden die koeien via krachtvoer binnenkrijgen en het aantal kevers in de mest. Op tien bedrijven werden kevers in de mest aangetroffen. Hieronder bedrijven waar de koeien (nagenoeg) geen insecticiden binnenkregen, maar ook bedrijven waar de koeien relatief veel insecticiden binnenkregen.

Grote spreiding

Op tien andere bedrijven werden geen kevers in de mest aangetroffen. Hieronder bedrijven waar de koeien (nagenoeg) geen insecticiden binnenkregen, maar ook bedrijven waar de koeien relatief veel insecticiden binnenkregen. Het beperkte aantal waarnemingen in combinatie met de grote spreiding in uitkomsten, maakt dat met gangbare statistische analyse geen verband kan worden vastgesteld en zeker geen significant verband, stelt de stichting.

Buijs houdt vol dat de teruggang van weidevogels een heel duidelijke relatie heeft met het voorkomen van de mestkever in mest. 'Deze kever is een indicator van de aanwezigheid van insecten in het algemeen als voedselbron voor vogels. Het gebrek aan voedsel voor jonge weidevogels is niet de enige reden dat de weidevogelstand fors is gedaald, maar wel een belangrijke. Daar legt dit rapport de vinger op.'

Predatoren

Buijs beaamt dat predatoren ook invloed hebben, aangezien er minder wordt gejaagd dan vroeger. Mestinjectie speelt ook een rol, volgens hem. Als aanstaande vrijdag in het Provinciehuis van Gelderland het onderzoeksrapport wordt gepresenteerd, gaat wat hem betreft de discussie ook over de verschillende factoren die een rol spelen bij de forse teruggang van weidevogels.

Stichting AgriFacts heeft provincie Gelderland vragen gesteld over de subsidiëring van het onderzoek van Buijs en het ontbreken van de wetenschappelijk statistische onderbouwing. Veevoerbranche organisatie Nevedi en LTO vinden het een kwalijke zaak dat Buijs een beeld schetst in de landelijke media over de invloed van bestrijdingsmiddelen, terwijl de wetenschappelijk statistische onderbouwing ontbreekt. Buijs verwijst in zijn onderzoek naar de beoordeling van zijn rapport door een zestal wetenschappers en emeritus wetenschappers.

Klik op bijgesloten pdf voor complete rapport

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  10° / 4°
  30 %
 • Zondag
  11° / 2°
  30 %
 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
Meer weer