Landbouwcommissie stemt in met Europese hervormingen

UPDATE - De landbouwcommissie van het Europees Parlement wil de inkomenssteun voor gezinsbedrijven overeind houden. Daarnaast moet er een Europees instrumentarium komen ter voorkoming van te grote prijsschommelingen.

Landbouwcommissie+stemt+in+met+Europese+hervormingen
© Europees Parlement

De Europese landbouwcommissie boog zich maandag en dinsdag over een reeks voorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2021-2027. De landbouwbegroting wordt voor de periode 2021-2027 naar verwachting met 3 tot 5 procent gekort als gevolg van de brexit en een hoger budget voor de Europese veiligheid en buitengrenzen.

Het Europees Parlement probeert met voorstellen de negatieven gevolgen van de bezuinigingen te beperken. Mede op initiatief van CDA-Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik stemde de commissie in met het behoud van de directe inkomenssteun. EU-lidstaten kunnen deze wel korten, maar tot maximaal 100.000 euro.

Gezinsbedrijven

De maatregel moet vooral de kleinere gezinsbedrijven beschermen. Voor jonge en vrouwelijke boeren komt er een extra steunregeling. 'Als Europarlementariërs willen we de directe inkomenssteun voor agrarische gezinsbedrijven behouden. Die is in een steeds instabielere wereld onmisbaar voor het behoud van voldoende en duurzame voedselproductie in onze eigen omgeving in de toekomst', aldus Schreijer-Pierik.

Geef boeren het stuur weer terug, zij weten wat er speelt op hun bedrijf.

De Europarlementariër deed ook met succes een voorstel voor het schrappen van knellende regelgeving voor het scheurverbod van blijvend grasland in Natura 2000-gebieden en de bescherming van veenweidegebieden. 'Koeien horen gewoon in de veenweidegebieden en gezinsbedrijven mogen door het scheurverbod niet tot een sterfhuisconstructie worden veroordeeld', aldus Schreijer-Pierik.

Actieplannen

De landbouwcommissie stemde dinsdag ook in met een vertraagde invoering van de nationale actieplannen. Hierin worden straks onder meer de vergroeningsdoelen vastgelegd, waarvoor boeren extra vergoedingen kunnen ontvangen. De invoering van de nationale actieplannen wordt als het aan de commissieleden ligt tot 2022 uitgesteld.

Vanuit het fonds voor plattelandsontwikkeling moet straks minstens 30 procent beschikbaar komen voor milieu- en klimaatdoelen en 20 procent voor het belonen van groene maatregelen op het boerenbedrijf. Voorstellen van VVD-Europarlementariër Jan Huitema om die vergroeningsmaatrelen resultaatgerichter te maken zijn ook aangenomen.

Vrijheid

Op dit moment krijgen boeren inkomenssubsidie op voorwaarde dat ze verschillende vergroeningsmaatregelen doorvoeren die door Brussel zijn voorgeschreven. Hierbij wordt niet gekeken naar het resultaat van de inspanningen van de boeren. Volgens de Europese rekenkamer heeft deze werkwijze gefaald. In de voorstellen van Huitema krijgen boeren van Brussel meer vrijheid om zelf te bepalen hoe ze duurzaamheidsdoelen willen halen. In plaats van boeren vergroeningsmaatregelen voor te schrijven, wordt het resultaat van de boer op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit beloond.

‘Geef boeren het stuur van hun bedrijf weer terug in handen. Zij weten het beste wat er speelt op hun bedrijf. Laat boeren het op hun eigen manier doen en betaal ze voor het geleverde resultaat op klimaat, milieu en biodiversiteit. Zo gaan boeren achter de vergroening staan en gaat het Europees landbouwbeleid echt leveren op duurzaamheid’, aldus Huitema.

Marktstabilisatie

Maandag stemde de landbouwcommissie al over voorstellen die zich richten op marktstabilisatie en prijsontwikkeling. Zo is er een meerderheid voor een uitbreiding van het beloningssysteem voor tijdelijke vrijwillige productverlaging. Een dergelijke systematiek is er al voor de melkveehouderij.

De Europarlementariërs stemden ook voor de oprichting van een Europees observatorium voor agrarische markten. Deze zou de prijsontwikkelingen voor belangrijke agrarische producten als granen, fruit, olijfolie, melk, wijn en vlees moeten observeren en tijdig waarschuwingen voor marktverstoringen afgeven.

Het volledige Europees Parlement moet ook nog akkoord gaan met deze voorstellen. Die stemming kan pas na de Europese verkiezingen van eind mei plaatsvinden. Dat zal dan zijn met het voltallige nieuw gekozen Europees Parlement. Er kan dan ook besloten worden dat de nieuwe landbouwcommissie de voorstellen nog een keer gaat beoordelen.


Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  18° / 7°
  10 %
 • Dinsdag
  19° / 8°
  10 %
 • Woensdag
  20° / 14°
  20 %
Meer weer