Van Poppel boekt goede resultaten met monovergisting

Monomestvergisting zou eerst niet renderen. Het werd interessant toen de Van Poppels uit Molenschot de kosten van mestafzet, kunstmest en energie in de calculatie meenamen. Om hun plannen te realiseren, moesten ze menig oorlogje voeren.

Van+Poppel+boekt+goede+resultaten+met+monovergisting
© Willem Paterik

Jack van Poppel heeft fors geïnvesteerd in duurzaamheid. Een bewuste keuze. 'Ik ben de achttiende generatie die hier boert. Nadat de negentiende generatie duidelijk maakte het bedrijf te willen voortzetten, hebben we gezocht naar een gezonde basis. Een bedrijf dat je overdraagt, moet toekomstbestendig zijn', vindt hij.

De ondernemer bestiert in Molenschot samen met zoon Gijs en echtgenote Paula een melkveebedrijf met 170 koeien. De jongveeopfok is uitbesteed. In 2015 stapte de familie over op robotmelken. Verspreid over twee locaties staan drie Lely A4-robots in de stal. Wat de melkgift betreft zijn vader en zoon tevreden over de actuele productie van gemiddeld 11.500 kilo melk met 4,35 procent vet en 3,53 procent eiwit.

De hoge productie komt deels op het conto van het robotmelken. De koeien bezoeken gemiddeld drie keer per dag de robot. Daar krijgen ze bovendien een individueel afgestemde hoeveelheid krachtvoer. Het voerrantsoen bestaat uit 40 procent gras, 40 procent mais 10 procent bietenperspulp en 10 procent bierbostel. De bietenperspulp gaat Van Poppel dit jaar vervangen door voederbieten.

We hebben bij de instanties oorlog moeten voeren om onze ideeën gerealiseerd te krijgen

Jack van Poppel, melkveehouder in Molenschot

De roosters zijn voorzien van Cowrubber.
De roosters zijn voorzien van Cowrubber. © Willem Paterik

Duurzame bedrijfsvoering

Voor een duurzame bedrijfsvoering zetten de Van Poppels in op monomestvergisting. Ze vergisten enkel drijfmest van eigen bedrijf. De rundveedrijfmest wordt vanuit de opslag bij de stal naar een afgesloten vergistingstank gepompt. Het methaanhoudend biogas wordt in de procescontainer gebruikt voor de productie van groene stroom en warmte.

Een pers scheidt het digestaat uit de vergister in een dunne en dikke fractie. De dunne fractie gaat naar de mineralenscheider, waaruit een prima meststof voor het grasland uit voortkomt. Dit zorgt voor een besparing op de kunstmestkosten en aanzienlijk lagere mesttransportkosten. De dikke fractie wordt als biobedding in de diepstrooiselboxen gebruikt.

Specialisten

Bij de totstandkoming van de monovergisting heeft Van Poppel intensief samengewerkt met Jumpstart. 'Je kunt niet zonder specialisten. Het hele traject van vergunning, offerte en financiering tot het draaiende houden is erg complex.' Zo was de eerste indruk dat monomestvergisting voor hun bedrijf financieel niet zou renderen. Het werd pas interessant, toen ook de kosten voor mestafzet, kunstmest en energie in de calculaties werden opgenomen.

Zeker de mestafzetkosten waren hoog. Tot vorig jaar verlieten jaarlijks vijftig tot zestig vrachtauto's met drijfmest à raison van circa 1.000 euro het bedrijf. De specialisten van Jumpstart maakten ook berekeningen wat betreft de elektriciteitslevering en de te ontvangen SDE+-subsidie over de op te wekken stroom en warmte. 'Voorheen waren we rond de 25.000 euro aan stroomkosten kwijt. Nu levert de stroom ons geld op.' Ongeveer de helft van de 33 kilowattuur is voor eigen gebruik.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, die tal van instanties rondbazuinen, is makkelijker gezegd dan gedaan, is de ervaring van Van Poppel. De provincie eist nieuwe technieken om de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof en drastisch te reduceren. De landbouwminister zegt volop in te zetten op kringlooplandbouw. De overheid stelt dat de veehouderij fors moet investeren in technieken om de CO2-uitstoot te verminderen en de energiebehoefte moet minimaliseren. En de bank communiceert in reclame-uitingen dat ze duurzame landbouw ondersteunt.

'Klop je vervolgens bij deze instanties aan met concrete plannen om je bedrijf aan al die duurzaamheidseisen te laten voldoen, dan loop je tegen gesloten deuren op. Bij al die instanties hebben we oorlog moeten voeren om onze ideeën erdoor gedrukt te krijgen', blikt de melkveehouder terug.

De eerste resultaten zijn boven verwachting.
De eerste resultaten zijn boven verwachting. © Willem Paterik

Resultaten

De eerste acht maanden dat de installatie draait, zijn de resultaten boven verwachting. Er wordt opvallend meer gas en elektriciteit geproduceerd dan begroot. Alles bij elkaar opgeteld zorgt de mestvergister voor een interessant rendement door een betere en goedkopere bemesting, energieopbrengsten in plaats van energiekosten, SDE+-subsidie, CO2-toeslag van FrieslandCampina van tussen de 2.000 en 3.000 euro, lagere mestafzetkosten en mogelijk op termijn een nog iets hogere melkproductie als gevolg van een beter dierenwelzijn.

Omgerekend bedraagt de bruto-opbrengst van de hele installatie 5 cent per kilo. De kosten bedragen 3,5 cent per kilo. Per saldo resulteert een plus van 1,5 cent per kilo. Een ander belangrijke winst is voor Van Poppel de vele maatschappelijke waardering.

Jumpstart biedt nodige begeleiding
Bij de ontwikkeling en exploitatie van de monovergister werkt melkveehouder Jack van Poppel uit Molenschot nauw samen met de coöperatie Jumpstart, die met hulp van FrieslandCampina is opgezet. Jumpstart helpt melkveehouders bij het verkrijgen van onder meer de financiering, de vergunningen en SDE+-subsidie voor een monomestvergister. Kennis en ervaring worden in de coöperatie onderling gedeeld. Jumpstart behartigt ook de belangen van de leden richting overheden, leveranciers, sector en financiers. 'Geselecteerd zijn drie leveranciers met deugdelijke technologie, inclusief onderhoud en garantie. Ook zijn er aantrekkelijke afspraken gemaakt om de installaties te financieren', stelt Van Poppel. Zo is voor de financiering van de monovergisters een leaseovereenkomst opgesteld met een looptijd van twaalf jaar, gelijk aan de looptijd van de SDE+-subsidie. De opgewekte stroom en gas worden collectief tegen aantrekkelijke voorwaarden afgezet.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  13° / 8°
  70 %
 • Woensdag
  12° / 8°
  50 %
 • Donderdag
  14° / 7°
  50 %
Meer weer