Minder+investeringslust+onder+varkens%2Den+pluimveehouders
Nieuws
© Twan Wiermans

Minder investeringslust onder varkens-en pluimveehouders

Ten opzichte van 2017 is het aantal pluimvee-en varkenshouders met nieuwbouw- en renovatieplannen licht gedaald. Voor het eerst hebben pluimveehouders meer renovatieplannen dan nieuwbouwplannen.

Dat blijkt uit de HokdierScanner van agrimarketing- en marktonderzoeksbureau AgriDirect. Tijdens deze telefonische inventarisatie zijn zo'n 3.200 Nederlandse varkenshouders (met minimaal honderd fokzeugen en/of vijfhonderd vleesvarkens) en pluimveehouders (met minimaal 10.000 leghennen, 15.000 vleeskuikens en/of 5.000 stuks overig pluimvee) telefonisch benaderd met vragen over bedrijfsactiviteiten, toekomstplannen en investeringsplannen.

In 2018 maakte 14,4 procent van de varkenshouders niewbouwplannen en 14,9 procent richtte zich op renovatie. In 2017 reikten deze percentages respectievelijk tot 15,9 en 18,2 procent. Van de geënquêteerde pluimveehouders maakte 12,7 procent in 2018 nieuwbouwplannen, een daling van 1,6 procent. Daarentegen steeg het percentage pluimveehouders met renovatieplannen van 11,2 procent in 2017 naar 13,2 procent in 2018. Al sinds 2014 stijgt dit percentage jaar op jaar.

Onzeker

Voorzitter Eric Hubers van LTO Pluimveehouderij constateert dat nieuwbouw en uitbreiding worden belemmerd door de hoge prijs van productierechten. 'Naar mijn mening is de stijging van renovatieplannen deels te verklaren doordat pluimveehouders onzeker zijn over de toekomst.'

Pluimveehouders maken volgens hem in plaats van nieuwbouw daarom juist de keuze om hun stallen te renoveren. 'Nieuw bouwen is een te groot investeringsrisico, maar tegelijkertijd moeten pluimveehouders hun bedrijf up-to-date houden. Bijvoorbeeld op het gebied van reductie-eisen voor fijnstof en ammoniak, waardoor renovatie de meest gekozen strategie is om toch te blijven voldoen aan alle regels.'

Overigens lag het investeringsniveau in de periode 2014-2016 met name in de varkenshouderij veel lager dan het huidige investeringsniveau.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  17° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  15° / 12°
  70 %
Meer weer