Melkveehouderij+maakt+werk+van+schoon+water
Nieuws
© Dirk Hol

Melkveehouderij maakt werk van schoon water

Vooral in de melkveehouderij nam vorig jaar het aantal projecten in kader van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) fors toe. In totaal lopen er nu 160 projecten in de melkveehouderij, 88 in de akkerbouw, 21 in de bloembollenteelt en elf in de fruitteelt.

In totaal draaien er nu ruim 350 projecten, inclusief 34 projecten in grondwaterbeschermingsgebieden. In 2018 kregen met name deze zeer kwetsbare gronden in grondwaterbeschermingsgebieden extra aandacht.

Dat blijkt uit het LTO-jaarverslag van 2018 over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, dat in 2014 met drie projecten werd gestart. De meeste projecten hebben het tegengaan van uitspoeling van voer en meststoffen als hoofdonderwerp. Andere projecten gaan over verdroging, vernatting en gewasbescherming.

Vernatting en verdroging

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer heeft dan ook niet alleen als doel de waterkwaliteit in het kader van het zesde Actieprogramma Nitraat te bevorderen, maar ook de gevolgen van de klimaatverandering op de waterhoeveelheid op te vangen. LTO bepleit gelden uit het Europees Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) te (blijven) gebruik voor de belangrijke thema's water en bodem.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  13° / -1°
  10 %
 • Zondag
  19° / 4°
  10 %
 • Maandag
  19° / 7°
  30 %
Meer weer