Drie+miljoen+euro+voor+schoon+water+Groningen
Nieuws
© John Oud

Drie miljoen euro voor schoon water Groningen

Agrarische bedrijven en organisaties in de land- en tuinbouwsector in Groningen kunnen een kleine 3 miljoen euro subsidie ontvangen om de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater te verbeteren.

Provincie Groningen en waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest stellen het geld mede beschikbaar. De activiteiten moeten bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Maar ook aan de internationale doelen als Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Nitraatrichtlijn. Tevens wordt er bijgedragen aan het verminderen van de effecten van klimaatverandering, zoals een lange droogteperiode.

Boeren kunnen geld krijgen voor de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen van het erf naar het oppervlaktewater en riolering. De subsidie kan ook aangevraagd worden voor projecten ter verbetering van de bodemstructuur van gras- en akkerbouwland. Deze projecten moeten bijdragen aan de vermindering van af- en uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, het tegengaan van verzilting en het vasthouden van zoet water in de bodem.

Trijntje

Van eerdere subsidiegeld worden project 'Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen in Oost-Groningen' van Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen en de bodem-app Trijntje ontwikkeld. De app gaat relevante gegevens op perceelniveau aanbieden, bijvoorbeeld wel effect maatregelen op de bodem, de opbrengst en op het watersysteem hebben.

Weer

 • Zaterdag
  5° / 0°
  70 %
 • Zondag
  4° / -1°
  60 %
 • Maandag
  4° / -2°
  20 %
Meer weer