DAW+verder+uitgebreid+naar+totaal+357+projecten
Nieuws
© Nieuwe Oogst

DAW verder uitgebreid naar totaal 357 projecten

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is volop op stoom. Vorig jaar liepen er verspreid over het hele land en over de verschillende sectoren 357 projecten, 105 meer dan in 2017.

Dat is op te maken uit het jaarverslag 2018 van het DAW. In dit project trekken LTO Nederland en de waterschappen samen op om een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en tegelijk te werken aan een economisch sterke en duurzame landbouw.

In het jaarverslag stellen de bestuurders Jakob Bartelds (LTO) en Ingrid ter Woorst (Unie van Waterschappen) vast dat afgelopen nog eens heel erg duidelijk werd hoe belangrijk het voor de land- en tuinbouw is om over goed en voldoende zoetwater te kunnen beschikken. Het project leed er niet onder, ondanks de droogte zijn belangrijke stappen vooruit gezet met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Lokaal maatwerk

Bartelds en Ter Woorst concluderen verder dat 'het bouwen op de verantwoordelijkheid en professionaliteit van boeren en tuinders op het gebied van water en bodem leidt tot concrete resultaten.' De succesfactoren zitten met name in het lokale maatwerk dat met de projecten wordt geboden en in het zoeken naar oplossingen die passen bij de bedrijfsvoering van agrariërs ter plaatse.

Naar schatting 15.000 boeren en tuinders nemen nu deel aan de DAW. Vorig jaar zat de groei vooral in nieuwe projecten gericht op de 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Nederland. Die liggen op de zandgronden in de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

Vanuit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn staan deze projecten vooral in het teken van het realiseren van schoon drinkwater. Om hiermee ook in de toekomst door te kunnen gaan, pleiten Bartelds en Ter Woorst voor voldoende financiële ruimte voor de belangrijke thema’s water en bodem in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  19° / 12°
  40 %
 • Dinsdag
  19° / 13°
  70 %
 • Woensdag
  17° / 11°
  60 %
Meer weer