Balans+organische+stof+in+bietenteelt+is+negatief
Achtergrond
© Han Reindsen

Balans organische stof in bietenteelt is negatief

De balans van de aan- en afvoer van organische stof is op percelen met suikerbieten gemiddeld genomen 120 kilo effectieve organische stof per hectare negatief. Dat blijkt uit het teeltregistratiesysteem Unitip van Suiker Unie over 2018.

Een van de maatregelen uit de klimaatopgaven van Parijs is CO2 vastleggen in de bodem. Dit doel is te bereiken door organische stof in de bodem te laten toenemen. Suiker Unie wil hierbij aansluiten door dit jaar ook de impact van CO2 en lachgas in Unitip te laten zien.

Uit de cijfers van Unitip blijkt dat de percelen suikerbieten in 2014 een negatieve organischestofbalans lieten zien van 179 kilo effectieve organische stof (EOS) per hectare. In 2015 ging het om een gemiddeld tekort van 109 kilo, in 2016 gemiddeld 20 kilo en in 2017 per hectare 30 kilo.

Evenwicht

De tendens bij de organischestofbalans gaat dus richting een evenwicht. Vorig jaar is met een negatieve balans van gemiddeld 120 kilo per hectare een uitzondering. Volgens Suiker Unie is de oorzaak de daling van de hoeveelheid groenbemesters die in 2017 op bietenpercelen zijn ingezaaid.

Overigens laat de organischestofbalans per hectare grote regionale verschillen zien. De tekorten zijn het grootst in Noord- en Zuid-Holland (460 kilo), het zuidwesten (440 kilo), Flevoland (400 kilo) en de noordelijke klei (388 kilo). Op de klei en de löss in het zuidoosten is sprake van een balans. Op de noordelijke lichte gronden en de zuidoostelijke zandgronden is de balans positief met respectievelijk 90 en 200 kilo EOS per hectare.

Niet-kerende grondbewerking

Niet-kerende grondbewerking (NKG) ondersteunt de toename van de hoeveelheid organische stof in de bodem. Minder grondbewerking betekent minder afbraak van organische stof.

Het areaal waar bietentelers NKG-systemen toepassen, neemt iets toe. Op gemiddeld 6 procent van het areaal pasten telers vorig jaar NKG toe. In 2015 was dat 2 procent. Het aandeel NKG steeg vooral op de zuidoostelijke klei- en lössgronden: van 2 procent in 2015 naar 17 procent in 2018.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  27° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  22° / 11°
  0 %
 • Woensdag
  30° / 12°
  20 %
Meer weer