LTO pleit voor versoepeling regels asbestsanering

Boeren die zelf asbestdaken willen saneren, moeten daar de ruimte voor krijgen. Dat vindt LTO Nederland nu wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de gezondheidsrisico's van asbestsanering worden overschat.

LTO+pleit+voor+versoepeling+regels+asbestsanering
© Harry Tielman

Uit het rapport 'Inzichten voor proportioneel asbestbeleid', uitgevoerd in opdracht van Aedes door TNO, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit Nijmegen en Crisislab, blijkt dat het huidige asbestbeleid niet realistisch is.


In het onderzoek is gekeken naar de relatie tussen blootstelling aan asbest, gezondheidsrisico's en de kosten van beschermingsbeleid. Het blijkt dat werken in een gebouw met asbest veel minder gezondheidsrisico's oplevert dan tot nu toe werd aangenomen. Dat geldt ook voor het verwijderen van asbestdaken. De risico's zijn verwaarloosbaar en beschermingsmaatregelen zijn niet noodzakelijk.

Verbod

De conclusies zijn van groot belang voor de agrarische sector. Veel stallen of bedrijfsloodsen hebben nog asbestplaten op het dak. Daar is een verbod op ingesteld. Eigenaren van asbestdaken zijn verplicht deze voor 2025 te saneren. Dit zorgt voor een extra kostenpost van ruim 880 miljoen euro, meent LTO. Zij verwacht dat die kosten worden afgewenteld op ondernemers en burgers met een asbestdak.

Dit onderzoek is reden om het asbestbeleid te herevalueren

Alfred Jansen, LTO-portefeuillehouder Veiligheid en Pacht

Uit het onderzoek blijkt ook dat de gezondheidsrisico's bij het zelf verwijderen van asbest van dit soort daken erg klein zijn. Volgens de wetenschappers is het niet eens proportioneel om te investeren in beschermingsmaatregelen.

LTO vindt dat boeren die zelf asbestdaken willen saneren, daar dan ook de ruimte voor moeten krijgen. De organisatie pleit op basis van deze conclusies voor het risicogestuurd saneren van asbestdaken als onderdeel van een realistisch asbestbeleid.

Doorgeslagen

'Dit onderzoek is reden om het huidige asbestbeleid te herevalueren. Het debat is doorgeslagen. We moeten terug naar de feiten, met oog voor de verhouding tussen de risico's en de kosten', zegt Alfred Jansen, LTO-portefeuillehouder Veiligheid en Pacht.

'Als een dakeigenaar zonder gezondheidsrisico's zijn eigen dak kan saneren, dan moet dat gewoon worden toegestaan zonder dat daar dure saneerders of certificeerders tussen zitten', vindt Jansen. 'We moeten ons niet laten leiden door angst, maar door realisme.'

Hervorming

De mening van Jansen om het asbestbeleid te herevalueren, werd gedeeld door een aantal Tweede Kamerleden. Zij spraken deze week over asbestsanering en over hervorming van de asbestbranche. Het rapport dat hierover is verschenen, kwam ook ter sprake.

De VVD vindt dat simpele ingrepen zoals het verwijderen van vaste asbestplaten, vensterbanken of kit, niet in de hoogste veiligheidscategorie zouden moeten vallen, zoals ook in het rapport wordt gemeld. Door een lagere categorie te hanteren, dalen de kosten. CDA, PVV en PvdA zouden deze mogelijkheden van vereenvoudiging ook graag onderzocht zien.

Lobby

SP-Kamerlid Bart van Kent is niet onder de indruk van het rapport. Hij spreekt van 'een lobby van Aedes om de regelgeving rondom asbestsanering te versoepelen'. Hij wil er niets van weten. 'Er kan geen sprake zijn van versoepeling van regelgeving vanwege de kosten.'

Ook GroenLinks benadrukt dat de veiligheid voorop moet staan omdat het onderzoek genuanceerder is dan anderen het doen voorkomen.

Stof tot nadenken

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dat het rapport 'stof tot nadenken' geeft. Ze staat open voor innovaties die ervoor zorgen dat vereenvoudigingen kunnen worden doorgevoerd in het asbestverwijderingsprotocol, mits die innovaties op basis van wetenschappelijk onderzoek veilig zijn.

Van Ark plaatst wel een kanttekening. 'Er worden gezondheidsrisico's in berekend. Dat laat zien dat deze risico's in veel gevallen gelukkig beperkt zijn. In die zin zou je kunnen zeggen dat het in die gevallen niet nodig is om ingrijpende en onnodig dure beheersmaatregelen te nemen', zegt ze.

Veiligheid

'Maar de veiligheid en de gezondheid van de werknemers moeten beschermd zijn. Er wordt gerekend met kosten en dat laat ik voor rekening van de onderzoekers, want het arbobeleid dat ik hanteer, gaat niet uit van de maximumwaarde van het leven van een werknemer. Wie werkt, moet ervan uit kunnen gaan dat dat gezond en veilig gebeurt. Op de bescherming van werknemers en omwonenden mag niet worden ingeleverd.'

De staatssecretaris werkt aan aanpassingen van de asbestregelgeving. Daarbij moeten innovaties sneller beschikbaar komen om goedkoper werken mogelijk te maken. Ook bekijkt ze de wijze waarop er toezicht wordt gehouden op de sector. Dit voorjaar wil ze haar maatregelen presenteren.

Tweede Kamer bezorgd over verwerkingscapaciteit asbestsector
Tijdens het debat over hervorming van de asbestsanering hebben enkele Tweede Kamerleden hun zorgen geuit over de marktwerking. De vrees bestaat dat er onvoldoende capaciteit in de markt aanwezig is om alle daken voor 31 december 2024 asbestvrij te maken, zoals wettelijk is afgesproken, en dat dit tekort leidt tot extreme prijsstijgingen. VVD-Kamerlid Thierry Aartsen heeft hierop een motie ingediend waarin hij de regering vraagt om jaarlijks te monitoren of er voldoende capaciteit in de asbestsaneringsmarkt aanwezig is om het verbod op asbestdaken te halen en hierbij de prijsontwikkeling in de markt te onderzoeken. Hierover stemt de Tweede Kamer volgende week.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  10° / 5°
  30 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  30 %
 • Zaterdag
  10° / 6°
  55 %
Meer weer