Sorghum maakt inhaalslag in opbrengst

Sorghum is een gewas met potentie voor de Nederlandse melkveehouderij, al is het op papier nog niet praktijkrijp. Wel worden hierin forse sprongen gemaakt.

Sorghum+maakt+inhaalslag+in+opbrengst
© Pieter Stokkermans

Dat stelt onderzoeker Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut naar aanleiding van de resultaten van een proef met sorghum en mais in het Brabantse Moergestel. Deze proef, gefinancierd door ZuivelNL en provincie Noord-Brabant, was gericht op de stikstofbenutting van sorghum en de optimale stikstofgift.


De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek luidt volgens Van Eekeren dat het soort product en ras een belangrijke invloed hebben op de stikstofbenutting: 'Wanneer je met de drogestofproductie van sorghum nog niet de productie van mais haalt, kan deze nooit zoveel stikstof onttrekken. Essentieel is wel hoe lang sorghum kan doorgroeien, wanneer de groei van mais in het najaar tot stilstand komt.'

Twee soorten

Voor dit onderzoek zijn twee soorten sorghum vergeleken met mais. Het zetmeelrijke ras C7, een sorghum bicolor-type en Nutrihoney, een ras van het type sorghum Sudanhybrid, dat meer kan worden ingezet als structuurvoer. 'Op dit moment rassen die goed produceren onder Nederlandse omstandigheden, elk vanuit hun productiedoel zetmeel of structuur. Ondanks de droogte wilden beide rassen goed groeien, wel is twee keer beregend', aldus Van Eekeren.

Voor sorghum is een gift van 70 kilo stikstof optimaal

Nick van Eekeren, onderzoeker Louis Bolk Instituut

De proeven waren niet alleen gericht op de benutting van stikstof en nitraat ten opzichte van mais, ook de optimale stikstofbemesting voor sorghum was een aandachtspunt. Hiervoor zijn zowel de mais als de twee sorghumvarianten met drie stikstofniveaus bemest. Daarbij gaat het om 0, 70 en 140 kilo stikstof per hectare uit KAS, zonder drijfmest. Tijdens het groeiseizoen waren er qua groei duidelijke verschillen waarneembaar, zowel tussen rassen als tussen bemestingsniveaus. De Nutrihoney ontwikkelde zich met een pluim in de derde week van juli, de C7 begin augustus.

Achter bij mais

Ondanks dit verschil in ontwikkeling tussen beide sorghumrassen is de opbrengst vergelijkbaar met rond de 15 ton droge stof per hectare. Opvallend genoeg doet de C7 het beter dan de Nutrihoney bij géén stikstofgift, terwijl de Nutrihoney bij 70 kilo stikstof juist beter scoort. Bij de C7 betekent meer stikstof ook meer opbrengst, de Nutrihoney heeft een optimale stikstofgift van 70 kilo.

Ook bij mais leidt meer stikstof tot meer opbrengst. Hier zorgt 140 kilo stikstof voor 21 ton droge stof per hectare uitkomst. Bij een 0 kilo stikstofgift scoort de mais met ruim 13 ton qua opbrengst lager dan de beide sorghumrassen bij een stikstofgift van 70 en 140 kilo.

70 kilo voldoende

Volgens Van Eekeren is een gift van 70 kilo stikstof voldoende voor de groei van sorghum. 'Bij een gift van 140 kilo blijft er duidelijk meer minerale stikstof over in de bodem, hoewel de stikstofmineraalcijfers na oogst geen aanleiding zijn voor overschrijding van de nitraatnormen. Daarbij is de extra groei en opbrengst bij een gift van 140 beperkt ten opzichte van 70 kilo.'

Een andere mogelijke reden om voor sorghum te kiezen, is het zetmeelgehalte. Dit blijft eveneens achter bij mais, hoewel het zetmeelras C7 met gemiddeld 310 gram zetmeel per kilo droge stof het redelijk doet ten opzichte van 360 gram van mais. Door de lagere opbrengst in tonnen blijft de totale zetmeelopbrengst echter nog fors achter.

Uitspoeling

Van Eekeren: 'Op zich komen we met deze rassen nog een heel eind. Toch moet er nog een stapje worden gezet in de veredeling om sorghum echt interessant te maken voor de Nederlandse markt. We zien dat het areaal aan sorghum in Europa groeit en veredelaars spelen hierop in door in te zetten op een verdere veredeling. In Nederland is bijvoorbeeld DSV zaden hiermee bezig. Ik verwacht dat hier de komende jaren grote stappen worden gezet.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
 • Dinsdag
  10° / -1°
  20 %
 • Woensdag
  10° / 3°
  55 %
Meer weer