Vijf+vragen+over+Plantgezondheidsverordening
5 vragen
© pixabay

Vijf vragen over Plantgezondheidsverordening

Naktuinbouw wijst erop dat de nieuwe Plantgezondheidsverordening van de EU veel impact heeft op plantenkwekers. Zo wordt het gebruik van plantenpaspoorten uitgebreid en gelden importverboden voor risicoplanten. Ook verandert de handelswijze voor quarantaineorganismen.

Wat is de achtergrond van deze nieuwe verordening en wanneer gaat het in?

De nieuwe verordening vervangt per 14 december 2019 de huidige Europese Fytorichtlijn. De Europese Unie (EU) kiest voor een andere benadering van de plantgezondheidsbewaking na incidenten in het verleden en ook vanwege nieuwe inzichten. In de regelgeving is een verordening veelal een dwingender instrument dan een richtlijn.

Waarom is er een uitbreiding van het gebruik van plantenpaspoorten?

In de nieuwe benadering gaat de EU ervan uit dat uitbraken van quarantaineorganismen niet alleen zijn toe te schrijven aan teelt- en uitgangsmateriaal, maar ook aan eindproducten. Het gevolg is dat elke plantenkweker in de nieuwe situatie te maken krijgt met plantenpaspoorten. Dus niet alleen bedrijven die uitgangsmateriaal produceren, maar ook kwekers die afleveren voor de consumentenmarkt, moeten hun planten voorzien van paspoorten. Voor de handelskwekers is de verandering veelal het grootst.

Voor welke planten geldt een importverbod?

Het gaat om 39 houtige plantensoorten met een hoog fytosanitair risico die buiten de EU worden gekweekt. De exacte lijst is terug te vinden op de website van Naktuinbouw. Voor sommige handelsbedrijven kan het importverbod behoorlijk ingrijpend zijn, omdat op de lijst gangbare soorten staan zoals acer, jasminum en lonicera. Ook kwekers met een eigen productielocatie buiten de EU krijgen te maken met het importverbod.

Wat verandert er aan de status van quarantaineorganismen?

De huidige quarantaineorganismen in de EU zijn opnieuw beoordeeld. Enkele ziekten en plagen verliezen hun quarantainestatus en komen op de lijst van regulated non-quarantine pests (RNQP). Hiervoor gelden minder strenge regels. Na een uitbraak is bijvoorbeeld uitroeien niet meer nodig, maar volstaat de eis dat planten ziektevrij worden afgeleverd. De quarantaineorganismen met het grootste besmettingsrisico krijgen een prioriteitsstatus. Voor deze organismen worden specifieke crisisdraaiboeken samengesteld.

Wat gebeurt er verder om verspreiding van gevaarlijke ziekten tegen te gaan?

Vanuit de nieuwe Europese verordening wordt ook gewerkt aan bewustwording onder het grote publiek. Door het vele reizen is er meer kans op verspreiding van ziekten en plagen, vooral omdat veel toeristen geneigd zijn om plantaardig materiaal uit het buitenland mee te nemen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  3° / 1°
  90 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  20 %
 • Zaterdag
  13° / 4°
  50 %
Meer weer