In+2027+alle+boeren+natuurinclusief
Nieuws
© Twan Wiermans

In 2027 alle boeren natuurinclusief

LTO Noord, de Gelderse Natuur en Milieufederatie en de agrarische collectieven komen met een actieplan voor natuurinclusieve landbouw in Gelderland. Het doel is dat in in 2027 alle agrarische grondgebruikers op basisniveau natuurinclusief werken.

Het actieplan wordt maandag ondertekend. De partijen vinden dat de huidige aanpak van biodiversiteitsverlies te weinig heeft opgeleverd, ondanks de jarenlange inspanningen van veel grondgebruikers. De organisaties stellen naar eigen zeggen ambitieuze doelen, maar de weg er naartoe moet tegelijkertijd realistisch zijn. Onder natuurinclusief verstaan ze 'kringlooplandbouw met aandacht voor natuur en landschap'.

De initiatiefnemers vinden dat het belonen van boeren voor hun inspanningen essentieel is voor het herstellen van de biodiversiteit en het landschap. Natuurinclusieve maatregelen en kringlooplandbouw moeten geen kostenpost zijn, maar een inkomstenbron.

'Hiervoor zijn passende verdienmodellen nodig', schrijven ze. 'Dan gaat het om een hogere prijs voor producten, maar ook bijvoorbeeld om gunstigere leningen of groene subsidies.'
De organisaties willen aansluiten bij al bestaande initiatieven in provincie Gelderland, zoals het Actieplan akker- en weidevogels en Vruchtbare Kringloop Gelderland. Ongeveer 14 procent van de boeren is al actief in agrarisch natuurbeheer via de collectieven.

Verschillende niveaus

De partners maken verschil in niveaus van natuurinclusiviteit. Het is de bedoeling dat in 2022 minimaal 60 procent van de bedrijven actief is met onderdelen van natuurinclusieve landbouw. In 2027 werken dan alle bedrijven minimaal op basisniveau natuurinclusief. De helft van de bedrijven is dan 'bewust natuurinclusief' en 6 procent 'best natuurinclusief'.

Onder bewust natuurinclusief wordt verstaan dat bedrijven een stap richting grondgebondenheid zetten. Daarnaast geven bedrijven in deze categorie ruimte voor natuurlijk gedrag van dieren, beheer van landschapselementen en zetten ze zich in voor de 'functionele agrobiodiversiteit en maatregelen ten aanzien van specifieke soorten'.

Kruidenrijk grasland

De bedrijven die 'best natuurinclusief' zijn, vormen een 'adaptief systeem met het omliggende landschap'. Ze zijn in grote mate grondgebonden, waarbij kringlopen geoptimaliseerd zijn en er aandacht is voor bijvoorbeeld kruidenrijk grasland, robuuste koeienrassen en plas-draszones. 'Daarbij is oog voor de aanleg en het onderhoud van landschapselementen en maatregelen voor specifieke soorten.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 14°
  20 %
 • Zaterdag
  22° / 11°
  10 %
 • Zondag
  23° / 13°
  50 %
Meer weer