%27Veel+overeenkomsten+kringloopvisie+en+biodiversiteitsplan%27
Nieuws
© DIRK HOL

'Veel overeenkomsten kringloopvisie en biodiversiteitsplan'

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ziet veel overeenkomsten tussen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en de door haar opgestelde visie op kringlooplandbouw. Ze wil het realiseren van de visie en het plan laten samenlopen.

Dat heeft ze laten weten in een reactie. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is opgesteld om de afname in biodiversiteit te keren. Diverse partijen uit de land- en tuinbouw, retail, agro-industrie, wetenschap en natuur- en milieuorganisaties hebben afgesproken hier gezamenlijk aan te werken. Daartoe hebben zij uit hun midden een aantal kwartiermakers gekozen om een vernieuwende aanpak uit te werken.

Dit heeft geleid tot een gezamenlijk droombeeld en een aanpak gebaseerd op een brede samenwerking van boeren, terreinbeheerders, particulieren, onderzoekers en overheden op gebiedsniveau. De kern van die aanpak is om individuele grondgebruikers te belonen voor hun bijdrage aan het creëren van gunstige omstandigheden voor biodiversiteit.

Concrete stappen

Schouten ziet overeenkomsten tussen het plan en haar visie. 'We werken allebei toe naar een landbouw met minder emissies naar de omgeving, een vergroting van de biodiversiteit en betere verdienmodellen', schrijft Schouten aan de Tweede Kamer. 'We volgen daarbij een vergelijkbare aanpak via succesfactoren en de noodzakelijke samenwerking met alle relevante partijen.'

De minister denkt dat er sneller concrete stappen worden genomen in haar kringloopvisie als de uitvoering van de kringloopvisie samenloopt met de activiteiten van het Deltaplan op het gebied van de biodiversiteit.

Om dit te bereiken wil ze met de kwartiermakers van het Deltaplan afspraken maken over de meerjarige Rijksinzet die nodig is om het Deltaplan te doen slagen, de mogelijkheden verkennen voor verdienmodellen voor kringlooplandbouw in combinatie met biodiversiteitsherstel en hun praktijkkennis en ideeën betrekken bij de heroverweging van wet- en regelgeving.

GLB en Nationaal Strategisch Plan

Ook wil Schouten de ideeën vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel over onder andere de biodiversiteitsmonitor en landschapselementen betrekken bij de GLB-pilots. Deze GLB-pilots zijn ontworpen om een nieuw model voor het Europese gemeenschappelijke landbeleid te ontwerpen, te testen en te verbeteren.

In de pilots wordt getoetst hoe de landbouw in evenwicht kan komen met klimaatverandering en hoe dit samen kan gaan met het behoud van het boerenlandschap en versterking van de biodiversiteit. Ik zal u hierover verder informeren in mijn brief met het realisatieplan van de LNV-visie.

Sterke samenwerking

Schouten heeft ook alle lof voor de partijen die het Deltaplan hebben opgesteld. 'Ik heb grote waardering voor de samenwerking die deze partijen hebben opgezocht en gevonden. De samenstelling en achterban van deze partijen is groot en zeer divers en weerspiegelt een belangrijk deel van de samenleving.'

'Ik vind het sterk dat naast wetenschap en natuurorganisaties ook boerenorganisaties en commerciële partijen onderdeel zijn van deze coalitie', aldus de minister. 'Dit is belangrijk voor het slagen van het initiatief en maakt de gebiedsgerichte aanpak van het Deltaplan ook een ketengerichte aanpak.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  4° / -1°
  10 %
 • Woensdag
  5° / 1°
  10 %
 • Donderdag
  8° / 4°
  70 %
Meer weer