Kavelruil+Gaastmeer+biedt+kansen+voor+grutto
Nieuws
© Water Land en Dijken

Kavelruil Gaastmeer biedt kansen voor grutto

Door een kavelruil in het Friese Gaastmeer is het areaal weidevogelland uitgebreid. Stichting Rijke Weide Vogelfonds deed voor het eerst mee aan een kavelruil door 27 hectare te kopen.

Enkele (stoppende) melkveehouders en Stichting Rijke Weide Vogelfonds ruilden ongeveer 50 hectare. De percelen zijn ingebracht door vier partijen en worden afgenomen door zes partijen. De overeenkomst werd vrijdagmiddag ondertekend in Gaastmeer.

Gebiedsregisseur Sytse Terpstra van Collectief Súdwestkust bracht de boeren en de weidevogelstichting in contact met elkaar. Volgens Terpstra is het hard nodig dat er meer leefgebied voor weidevogels komt. 'De gruttopopulatie is jarenlang stabiel gebleven, zo rond 340 broedparen in regio Idzegea. Tot vorig jaar. Toen kelderde de stand met 20 procent.'

Vliegvlug

Volgens Terpstra worden er te weinig kuikens vliegvlug. Oorzaken zijn onder andere predatie en mogelijk de slechte voedselsituatie wat betreft insecten voor opgroei van kuikens, zodat deze niet overleven.

Ruim de helft van het areaal komt voor weidevogels beschikbaar. Vier boeren gaan het land onder weidevogelvriendelijke condities pachten van het Rijke Weide Vogelfonds. Dit is een club van investeerders die meer weidevogelgebieden duurzaam veilig willen stellen. Het fonds krijgt advies van de Vogelbescherming.

Blauwe reiger

'De achteruitgang van weidevogels is zorgwekkend. Toen ik als jongen van 8 door het weiland liep, barstte het van de weidevogels. Nu zie je een kraai en een blauwe reiger', zegt een bestuurslid van het Rijke Weide Vogelfonds die liever niet met zijn naam in de krant wil.

Het fonds bestaat ruim een jaar en werd opgericht nadat een investeerder zich bij Vogelbescherming Nederland meldde omdat hij graag op een grootschalige manier iets wilde betekenen voor weidevogels. Eerder kocht het fonds 20 hectare in de Groningse Onnerpolder dat een biologische boer pacht.

Zonde

Bij Gaastmeer verkochten oud-biologische veehouders Domien en Teatske Flapper 20 hectare aan Stichting Rijke Weide Vogelfonds. Het areaal verpachtten ze lange tijd aan een andere biologische boer, totdat deze ondernemer kortgeleden met zijn bedrijf stopte. 'Dit past bij ons. Het is zonde dat er een gangbare boer op zou komen die blauw gras maait', vindt Domien Flapper.

Dat de ondernemers niet de hoofdprijs voor hun stuk grond hebben gekregen, vinden ze van minder belang. 'We hebben er genoeg voor gekregen, het is niet voor een appel en ei verkocht', stelt Teatske Flapper.

Ook melkveehouder Piet Visser verkocht enkele hectares aan Stichting Rijke Weide Vogelfonds. Hij krijgt door de kavelruil een heel stuk grasland dicht bij huis.

Skriezekrite Idzegea

Het areaal van de weidevogelstichting maakt deel uit van het weidevogelmozaïek Skriezekrite Idzegea (Gruttokring Idzegea) van ruim 1.800 hectare. Op 244 hectare ligt zwaar beheer, zoals uitgesteld maaien, dertien plasdrassen, kruidenrijk grasland, voorweiden, vluchtheuvels, extensief weiden en kuikenstroken.

Terpstra is verheugd over de kavelruil . 'Mijn angst was een groene raaigrasvlakte. Mijn droom is een kruidenrijke weidevogelbiotoop. We gaan ons stinkende best doen om die droom verder te verwezenlijken.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  10° / -2°
  10 %
 • Woensdag
  9° / -2°
  30 %
 • Donderdag
  9° / 2°
  50 %
Meer weer