Evenwichtig+landbouwbeleid
Column
© Nieuwe Oogst

Evenwichtig landbouwbeleid

Vorige week stond de wolf ook in het Europees Parlement op de agenda. In meerdere Europese landen groeit de wolvenpopulatie en soms ook het aantal beren en lynxen.

Ik heb Eurocommissaris Karmenu Vella eraan herinnerd dat mens en dier in Nederland zeer dicht op elkaar leven en dat de ruimte beperkt is. Populaties zijn dynamisch; waarom zou de status van een soort in de annex bij de Habitatrichtlijn als een statisch gegeven moeten worden gezien? Waar de populatie verder toeneemt, moeten de mogelijkheden voor beheer worden bijgesteld. De balans mag niet zoekraken, ook niet in het debat. Een resolutie inzake roofdieren volgt in maart.

Dan door naar de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De fracties maken veel onderhandelingsuren om de vijfduizend amendementen door te ploegen. Als Eurofractie ChristenUnie-SGP zijn we hier nauw bij betrokken.

De Europese Commissie heeft een ambitieus voorstel neergelegd met bijkomende ecoregelingen in de eerste pijler. De lidstaten zouden deze moeten uitwerken in overleg met stakeholders en deelname zou optioneel zijn voor boeren. Wat ons betreft is het vrijwillige karakter hierbij belangrijk, ook om te verzekeren dat ecoregelingen een win-winsituatie zijn voor boer en milieu. Wordt een ecoregeling niet opgenomen? Klaarblijkelijk sluit deze dan onvoldoende aan op de praktijk of is de vergoeding niet in verhouding tot de extra inspanning.

Ik blijf me inzetten voor het beste resultaat bij de stemming over het GLB

Bas Belder, lid van het Europees Parlement voor ChristenUnie-SGP

Vanuit de onderhandelingen wordt ook duidelijk dat sommige Europarlementariërs complexe ideeën hebben, bijvoorbeeld rond beleidsimpact waarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met de invloed van externe factoren op het milieu. Ook zijn er veel amendementen die het level playing field zouden aantasten, denk aan meer gekoppelde steun in andere landen. Uiteraard proberen we dit in te perken.

Juist deze week besloot de landbouwcommissie overigens dat er vooralsnog slechts een standpunt komt op commissieniveau en dat de plenaire stemming wordt overgelaten aan het nieuwe Europees Parlement. Ik blijf me inzetten voor het beste resultaat bij de stemming over het GLB in commissieverband, waarin economische, ecologische en sociale duurzaamheid in evenwicht zijn. Dit in de wetenschap dat opvolger Bert-Jan Ruissen in de startblokken staat om het stokje over te nemen na de Europese Parlementsverkiezingen in mei, ook wat betreft de verdere behandeling van dit belangrijke dossier.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  7° / 4°
  20 %
 • Zaterdag
  5° / 1°
  70 %
 • Zondag
  4° / 0°
  60 %
Meer weer