Emissiearme+mestkelder+risicovol
Nieuws
© Koos Van Der Spek

Emissiearme mestkelder risicovol

Mestkelders met vloeren die emissie van gassen uit mest tegengaan, vergroten de kans op een gasexplosie. Dat constateren experts, mede naar aanleiding van een ontploffing in een koeienstal.

Tijdens het mixen van mest op vrijdag 22 februari explodeerde mestgas onder een deel van de emissiearme vloer met mestkelder op het bedrijf van familie Ter Weele in Markelo, waardoor vijftien koeien verongelukten. Een ander deel van de veestapel die in de mestkelder terechtkwam, kon worden gered. De ontploffing ging gepaard met een grote steekvlam.


De veehouders durven niet met zekerheid te zeggen dat vonken afkomstig van de mestrobot, die op het moment van de explosie in bedrijf was, de steekvlam en de explosie hebben veroorzaakt. 'Het kunnen ook vonken zijn geweest van de trekker die de mestmixer aandreef.'

Politiek stelt vragen

Een expertgroep, die eerder het rapport 'Laat je niet verrassen door mestgassen' opstelde, ziet in de explosie een dringende aanleiding om vervolgonderzoek te gaan doen. In de gemeenteraad van Markelo is hier door VVD-raadslid André Elbert ook op aangedrongen. VVD-Kamerlid Helma Lodders stelde vragen in de Tweede Kamer, net als de PVV dat deed en in de Provinciale Staten van Noord-Brabant. In het rapport 'Laat je niet verrassen door mestgassen' ging de expertgroep vooral in op de risico's van vergiftiging met blauwzuurgas als mest in mestkelders wordt gemixt.

Maar het is niet voor het eerst dat het verhoogde risico van emissiearme stalvloeren met mestkelder in het nieuws komt. Brandweerexpert Jetty Middelkoop en Eric Pijnappels van DLV Advies, die deel uitmaken van de expertgroep, signaleerden al eerder dat er risico op ontploffing van mestgas bestaat onder een emissiearme vloer met mestkelder.

Ontploffing

Mestgas kan zich bij dit type emissiearme vloer extra ophopen, zeker als na lange tijd een volle mestkelder wordt gemixt. In juli 2014 in het Overijsselse Lettele werd vermoedelijk door werkzaamheden waarbij vonken vrijkwamen een ontploffing veroorzaakt, waarbij koeien in de mestkelder van de moderne, goed geventileerde koeienstal terechtkwamen.

In het Duitse Rasdorf explodeerde mestgas in een stal met roostervloer in januari 2014 waardoor het dak ontzet raakte, waarschijnlijk vanwege een zeer slecht geventileerde stal. Brand door ontvlammend mestgas bij werkzaamheden in de stal komt regelmatig voor, is de ervaring van brandweerexpert Jetty Middelkoop.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  23° / 8°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  17° / 13°
  70 %
Meer weer