Rubber+op+vloer+wint+aan+populariteit
Achtergrond
© ps

Rubber op vloer wint aan populariteit

Melkveehouders die een nieuwe stal bouwen, onderzoeken meestal ook de optie van emissiearme stalvloeren. In Brabant is dat zelfs geen keuze, maar een must. Vloeren met rubber en een goede doorlaat van de mest genieten de voorkeur bij de meeste melkveehouders.

Adviseur Paul Balemans van ZLTO organiseerde onlangs voor zo'n twintig melkveehouders een Tour de Vloer. Gezamenlijk bekeken ze die dag vier types stalvloeren op verschillende bedrijven.

'De deelnemers letten dan vooral op de doorlaat van mest en op het al dan niet gebruiken van rubber op de vloer', vertelt Balemans. 'Die twee aspecten zijn de belangrijkste punten waarop boeren hun keuzes afwegen. Plus de prijs natuurlijk. Vooral rubber op de vloer maakt het geheel nogal wat duurder.'

Eco-vloer of Meadowfloor

Evert Wind van Agrifirm Exlan heeft een vergelijkbare ervaring. Hij merkt daarbij dat rubber, ondanks de meerprijs, wel erg in trek is. 'Ik denk dat de helft van de klanten die wij begeleiden momenteel kiest voor de Eco-vloer van Anders Beton of de Meadowfloor van Proflex', zegt hij.

Ik betwijfel of er de komende jaren voldoende aanbod aan vloeren is

Paul Balemans, ZLTO-adviseur

'Die vloeren zijn nu het populairst en beide zijn met rubber uitgerust. Maar voor die keuze gemaakt wordt, zijn er natuurlijk ook andere vragen om eerst bij langs te lopen.'

Drie vloeren bij kelderloos

Bij melkveehouders die een nieuwe stal willen bouwen met een emissiearme vloer, bevraagt Wind steevast een aantal zaken. 'Wel of niet onderkelderen is van belang. Wil je kelderloos bouwen, dan zijn er maar drie vloeren beschikbaar', zegt hij.

'Vervolgens is de vraag: mag de mest door de vloer zakken, of wil je de mest afschuiven naar een afstort, bijvoorbeeld om monovergisting mogelijk te maken? Wil je een roosterachtige vloer, of een platenvloer? Wat is je vergunningsplicht qua maximale emissie en wil je rubber op de vloer?'


Foto: Langs de Melkweg

Rubber in trek

Bij de klanten die Exlan de afgelopen periode begeleidde is rubber dus in trek. Net als de roosterachtige vloeren boven de platenvloer. 'Aan een roostervloer zijn melkveehouders gewend en de mest wil er het beste doorheen. Vandaar dat die vaker de voorkeur krijgt.'

Balemans beaamt dit. 'Bij platenvloeren zijn sommige veehouders bang voor viezere klauwen en meer opspatten van mest, waardoor de koeien vuiler worden. Maar uiteindelijk is het vooral persoonlijke voorkeur'.

Hij vervolgt: 'Dat geldt zeker ook voor de keuze voor rubber. Sommige veehouders zijn ervan overtuigd dat dit beter is voor de klauwen. Anderen juist niet, omdat ze vrezen voor te snelle klauwgroei. Er is dus nog wel degelijk veel diversiteit in voorkeur en gelukkig ook nog wel in het huidige aanbod.'

RAV-lijst

Het huidige aanbod is terug te vinden op de RAV-lijst. Deze wordt jaarlijks of zelfs vaker aangepast wanneer er nieuwe systemen worden goedgekeurd en kunnen worden bijgevoegd.

De huidige RAV-lijst bevat verschillende vloeren die een emissiefactor van 7 kilo ammoniak per koe of lager scoren. Dat is de huidige norm voor vloeren in nieuw te bouwen stallen in Noord-Brabant.

De keuze is daarmee wel beperkt en die wordt waarschijnlijk nog krapper. Het provinciale bestuur besloot vorig jaar dat per 2024 de maximale norm op 6 kilo komt te liggen voor bedrijven die weidegang toepassen. Voor opstallers komt de norm op 4 kilo. Voor zo'n lage norm zijn nu geen systemen beschikbaar.

Klik op de RAV-lijst voor een vergrote weergave.

Afwachtende houding

'Er zal vast wel iets meer aanbod komen de komende jaren, maar ik twijfel sterk of dat veel en voldoende is om keuze te houden in de toekomst. Fabrikanten wachten af, omdat je voor nieuwe vloeren een dure en langdurige proefstalstatus moet doorlopen', zegt Balemans.

'Daarnaast hebben wij als ZLTO een rechtszaak tegen de provincie aangespannen. Ook dat maakt dat verschillende fabrikanten afwachtend zijn, al zal een uitspraak in deze zaak waarschijnlijk nog wel een tijd op zich laten wachten.'

Beweging in markt

Dit alles betekent niet dat er geen beweging is in de markt. Volgens Balemans ontwikkelen verschillende fabrikanten hun vloeren door en komen er nieuwe vloertypes beschikbaar die ook over bestaande vloeren kunnen worden gelegd.

'De toplaag zorgt dan voor de gevraagde emissie. Dat is bij renovatie wellicht een interessante optie, maar ik adviseer wel terughoudendheid. Als je investeert in zo'n duur systeem en de ondervloer is over tien jaar versleten, dan moet je in het geheel opnieuw veel investeren.'

Nieuwe vloersystemen

Wind ziet ook dat de ontwikkeling van nieuwe vloersystemen stokt. 'Een traject van proefstalstatus is erg kostbaar', aldus Wind.

'Fabrikanten worden terughoudend. Het verfijnen van bestaande vloeren en vervolgens de ammoniakemissie opnieuw meten om aan een emissiefactor van 6 kilo te komen, daar richten een aantal zich wel op.'

Strengere wetgeving

De strengere wetgeving in Brabant start in 2024. Wie nu nieuw bouwt, mag nog wel met de huidige norm van 7 kilo werken. 'Soms vragen melkveehouders of ze niet nu al beter naar 6 kilo kunnen. Dat raad ik niet aan', stelt Balemans.

'Wie nu bouwt volgens de huidige normen mag die vloer sowieso twintig jaar gebruiken. Hoe de normen rond en na 2024 eventueel verder veranderen, weet ook niemand.'

'Oriënteer je vroegtijdig'
Voor melkveehouders die echt voor de keuze staan een nieuwe stalvloer aan te schaffen, heeft Evert Wind van Exlan een aanvullende tip: 'Oriënteer je goed voordat je kiest. In de vergunningsaanvraag moet het type vloer namelijk worden meegenomen. Vaak zit er nog wel wat tijd tussen de vergunningsaanvraag en de daadwerkelijk bouw. In die tijd veranderen de inzichten van melkveehouders nogal eens. Dat is begrijpelijk, maar de vergunning moet dan wel worden aangepast. Dat kan vaak wel, maar het kost tijd en geld.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  23° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 12°
  10 %
 • Vrijdag
  16° / 10°
  70 %
Meer weer