Ton voor actieplan zoetwatervoorraad Zeeland

Zolang er een neerslagtekort is, blijft het waterpeil hoog in Zeeland, zegt Waterschap Scheldestromen. Het waterschap trekt 100.000 euro uit voor een actieplan om de zoetwatervoorraad te behouden en zo mogelijk te vergroten. Oprukkende verzilting is een groot risico.

Ton+voor+actieplan+zoetwatervoorraad+Zeeland
© Peter Urbanus

Medewerkers van het waterschap houden de toestand in het werkgebied nauwlettend in de gaten. 'Als het nu toch erg vochtig wordt, kan de situatie veranderen. Zolang percelen niet verzadigd raken en drains gaan werken, houdt het waterschap het peil hoog. Dat doen we met name om zoetwater zoveel mogelijk vast te houden', zegt Luc Mangnus, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen.

Op korte termijn wordt geen extra neerslag verwacht. Het risico bestaat dat de wintervoorraden water niet voldoende worden aangevuld en watervoorraden komend voorjaar niet op peil zijn.
Zonder maatregelen kan droogte leiden tot uitputting van zoetwatervoorraden en verdere verzilting in de ondergrond.

Korte en lange termijn

Het waterschap gaat onderzoeken welke maatregelen op korte en lange termijn structurele oplossingen kunnen bieden voor vraagstukken rond waterkwantiteit en -kwaliteit. Het heeft een actieplan opgesteld en maakt hier eenmalig 100.000 euro voor vrij. Daarbij ziet het waterschap voor zichzelf vooral een faciliterende rol.

In het actieplan wordt geadviseerd onderzoek te doen naar ander peilbeheer (water langer vasthouden), inzet van gezuiverd rioolwater (effluent) en proceswater van bedrijven en naar effecten van droogte op de bodem. 'We gaan ook een nieuwe afweging maken rond het beregenen. Mogelijk kunnen kapitaalintensieve gewassen straks wel en niet-intensieve gewassen niet meer worden beregend', zegt Mangnus.

Stuwtjesproject

Het voorkomen van watertekorten moet op de lange termijn een prominentere plek krijgen in de bedrijfsvoering. Als voorbeeld noemt Mangnus het stuwtjesproject in Zeeland, waarbij boeren per perceel of voor meerdere percelen het zoetwaterpeil regelen. Ze doen dit binnen de eigen bedrijfsvoering of in overleg met andere agrarische bedrijven. Daarnaast is er behoefte aan nieuwe zoetwaterinitiatieven.

Afgelopen zomer liep het neerslagtekort in Zeeland op tot 300 tot 400 millimeter. In een gemiddeld jaar is dat 100 millimeter.

Zomerpeil

Het waterschap liet gezuiverd rioolwater in om sloten op peil te houden. Gebieden die gevoelig zijn voor droogte of met veen in de ondergrond, worden nog steeds op zomerpeil gehouden.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  8° / 0°
  10 %
 • Zaterdag
  10° / 4°
  10 %
 • Zondag
  10° / 4°
  10 %
Meer weer